Guies d'instal·lació i administració del servidor de centre

Recull de les guies d'instal·lació i administració del servidor de centre.

Instal·lació del servidor de centre
Instal·lació…dor de centre

Configuració del servidor de centre
Configuració d…dor de centre

Creació d'usuaris al servidor de centre
Usuaris i grups LDAP

Administració del servidor de centre
Guia d'administ… del servidor

Migració de versions antigues del servidor de centre Linkat
Migració d'usuaris LDAP
Exportació de …de dades MySQL

Projecte Linkat