Wiki Linkat

Usuaris i grups

De Wiki Linkat

Linkat Edu 11.4

Aquesta guia explica el procediment per afegir nous usuaris al servidor Linkat i assignar-los a un grup d'usuaris. Per crear nous usuaris s'ha d'executar el mòdul del YaST User and Group Management


Per iniciar el programa s'ha d'introduir la contrasenya del servidor LDAP.


Afegir usuaris

Una vegada obert el programa s'ha de fer clic al botó Afegeix i seleccionar quin tipus d'usuari es vol afegir, en aquest cas s'ha de seleccionar LDAP i fer clic a D'acordA la pestanya Dades de l'usuari s'ha d'afegir el nom, cognom, nom d'usuari i la contrasenya que farà servir, si la contrasenya és molt fàcil apareixarà una finestra recomanant una altra més segura, però només és una recomanació.

Abans d'acceptar al nou usuari és molt important assignar-lo a un grup LDAP per establir uns permissos de seguretat.

Per assignar a quin grup pertany l'usuari s'ha de fer clic a la pestanya Detalls tal com es veu a la imatge següent:

A la pestanya Detalls es pot afegir a l'usuari als diferents grups LDAP del servidor Linkat, en el cas de l'exemple és un usuari administrador i per tant s'ha d'afegir a tots els grups LDAP del sistema.

També es pot modificar el directori /home de l'usuari, en aquest cas es deixa per defecte a /home/jmas


Grups LDAP

Al servidor Linkat existeixen 6 grups diferents de LDAP per defecte. Aquests grups s'han configurat perquè els usuaris tinguin diferents permisos a les unitats de xarxa que comparteix el servidor Linkat. Tot seguit els expliquem:

Administrador Professorat Alumnat Editors Gestió
P - RW - - -
T RW RW RW RW RW
S RW R R RW R
M - RW - - -
G RW - - - RW


Administradors
Són els usuaris que poden realitzar qualsevol operació a les unitats compartides. Permisos de lectura i escriptura a qualsevol unitat de xarxa.

Alumnat
Principalment alumnes del centre que només tenen permís per escriure a la unitat compartida T.

Editors
Usuaris que poden esceriure a la unitat compratida S.

Gestió
Usuaris, principalment de secretaria, que tenen accés per escriure i llegir a la unitat compartida G.

Professorat
Principalment format per professors, la seva funció és tenir permisos de lectura i escriptura a la unitat P i M.

Users
Usuaris del sistema, en principi tots els usuaris per defecte pertanyen a d'aquest grup.