Wiki Linkat

Linkat edu 11.4 Servidor de centre - Configuracio

De Wiki Linkat

Un cop instal·lat el servidor de centre Linkat edu 11.4 hem d'entrar al sistema amb l'usuari root i la contrasenya escollida durant la instal·lació.

A l'escriptori de l'usuari root trobarem la icona


Image:Configuracio1.jpgUn cop executada ens sortirà aquest diàleg que haurem d'acceptar:


Image:Config server 11.4.jpegAra trobarem una una sèrie de formularis que omplirem amb les dades que necessitem:


Hostname: (per defecte servidor)


Image:Config server 11.4 2.jpeg
Domini: (per defecte intracentre)


Image:Config server 11.4 3.jpeg


A continuació seleccionem l' interfície de xarxa que volem configurar:


Image:Config server 11.4 4.jpeg


ATENCIÓ: Si modifiqueu la IP, s'ha de pressionar la tecla Enter o fer clic a sobre de la netmask per assegurar-nos que la IP es canvia. Si no es fa aquest procediment, no modifica la IP i deixa sempre la 192.168.0.240

Image:Config server 11.4 5.jpegSi volem modificar qualsevol dels camps ( IP, NETMASK...) només els seleccionem, esborrem i tornem a escriure'ls.


Image:Config server 11.4 6.jpegA continuació configurem la contrasenya del servidor LDAP


Image:Config server 11.4 7.jpegI després la contrasenya de l'usuari lnadmin (usuari per fer les configuracions)


Image:Config server 11.4 8.jpeg


Un cop configurades les contrasenyes començarà un procés que instal·larà i configurarà tots els serveis necessaris pel correcte funcionament del servidor Linkat edu 11.4


Finalment aquest missatge en indicarà que la instal·lació s'ha realitzat correctamentImage:Config server 11.4 9.jpegImportant: Recordeu que per realitzar la configuració del serveis com owncloud, remmount, etc etc cal entrar al sistema amb l'usuari lnadmin.