Wiki Linkat

Linkat edu 11.4 Servidor de centre

De Wiki Linkat

Per instal·lar un servidor de centre Linkat Edu 11.4 necessitem instal·lar primer una OpenSUSE 11.4 i realitzar la transformació cap a la Linkat. Tot seguit s'explica el procés.

Contingut

Descarregar OpenSUSE 11.4

La descàrrega de la ISO de la OpenSUSE 11.4 es pot realitzar des del servidor Linkat.

Nota: La suma MD5 de la imatge ISO descarregada és: 5f6d6d67c3e256b2513311f4ed650515 openSUSE-11.4-DVD-i586.iso


Instal·lació de la OpenSUSE 11.4

Durant la instal·lació de la OpenSUSE 11.4 s'ha de tindre present seleccionar GNOME Desktop en comptes de KDE Desktop a l'apartat Desktop Selection.

Es recomana no crear cap usuari durant la instal·lació. Si es crea un usuari durant la instal·lació no serà el definitiu i s'ha d'esborrar al final del procés.


Es pot trobar documentació sobre la instal·lació de la OpenSUSE 11.4 en aquest document:


Proposta de particionament:

Depenen del tipus de centre (primaria, secundaria, infantil...) és convenient crear una partició /home per allotjar els usuaris.

Teniu una guia de particionament en el següent enllaç:


http://www.xtec.cat/web/at_usuari/guies/linkat/linkat4/servlinkat/particionament

Transformació a Linkat Edu 11.4

Tot seguit s'explicaren els passos a seguir per transformar una OpenSUSE 11.4 en Linkat Edu 11.4


Instal·lar el paquet linkat-install-server

Per començar la transformació s'ha d'instal·lar el paquet linkat-install-server, fent clic a la imatge següent s'iniciarà la instal·lació.

              


"Important: És imprecindible que, un cop instal·lat el paquet linkat-install-server, s'actualitzi l'ordinador abans d'executar el programa instal·lador. L'actualització de l'openSUSE 11.4 es fa a través del mòdul Gestió de Programari del YaST."


Executar el programa instal·lador

Una vegada instal·lat el programari, s'ha de cerca del programa mitjançant el menú del Gnome tal i com es veu a la imatge següent.

1. Fer clic a Ordinador
2. Fer clic a Mes aplicacions...
3. Escriure linkat al filtre.
4. Fer clic a la icona amb nom Instal·lador del Servidor Linkat, es demanarà la contrasenya de l'usuari administrador i començarà la instal·lació de paquets.
ATENCIÓ: Aquesta operació pot trigar i tot dependrà de la vostra connexió a Internet.

Image:01-ServidorCentre11.4.png


Reiniciar l'ordinador per aplicar els canvis

Una vegada executat el programa, només ens caldrà reniciar l'ordinador i començar a afegir usuaris.


ATENCIÓ: L'usuari amb el que s'ha realitzat la instal·lació NO tindrà l'aspecte de la Linkat, per tant es pot eliminar.

Crear usuaris i grups

La configuració de la Linkat s'aplicarà als nous usuaris que es creen a la Linkat. Si durant la instal·lació s'ha creat un usuari, es pot eliminar, ja que no tindrà les configuracions necessàries.