Wiki Linkat

Linkat Accessibilitat

De Wiki Linkat

Accessibilitat en Linkat edu 12.04/14.04

Segons la viquipèdia, l'accessibilitat és: "és el grau en el qual totes les persones poden utilitzar un objecte, visitar un lloc o accedir a un servei, independentment de les seves capacitats tècniques o físiques. Les noves tecnologies aplicades a persones amb dependència, afavoreixen la seva autonomia i els hi proporciona autoestima i més qualitat de vida.". En informàtica, l'accessibilitat inclou ajudes com ara les tipografies d'alt contrast o gran grandària, magnificadors de pantalla, lectors i revisors de pantalla, programes de reconeixement de veu, teclats adaptats, i altres dispositius apuntadors i d'entrada d'informació.En aquest sentit, des del projecte Linkat s'ha preparat un paquet anomenat linkat-mp-accessibilitat que instal·la un conjunt de programes que milloren l'accessibilitat en Linkat.


Instal·lació del paquet linkat-mp-accessibilitat:

La instal·lació d'aquest paquet es pot fer mitjançant l'eina Synaptic que es troba dins del menú:

Aplicacions-> Eines del sistema-> Administració-> Gestor de paquets Synaptic

NOTA: En Linkat edu 12.04/14.04, la instal·lació de programari s'ha de fer amb un usuari que tingui permisos d'administració. Així doncs, abans de procedir a la instal·lació de qualsevol programa, és recomanable obrir la sessió gràfica amb l'usuari que ha fet la instal·lació de Linkat edu.
Per saber-ne més sobre la instal·lació de programes en Linkat edu 12.04/14.04, podeu consultar l'entrada: "Instal·lar programari a Linkat edu 14.04" de la wikilinkat.Un cop s'ha accedit al Synpatic i s'ha introduït la contrasenya de l'usuari que té permisos d'administració, apareix la finestra següent:

Cerca del paquet linkat-mp-accessibilitat a través de Synaptic
Cerca del paquet linkat-mp-accessibilitat a través de Synaptic

Primer de tot cal refrescar els repositoris de Linkat per la qual cosa es farà primerament clic a sobre de la icona Refresca. Seguidament, s'escriurà al requadre Filtre ràpid el text linkat-mp-accessibilitat. Tot seguit apareixerà el paquet que s'està cercant. Per fer la instal·lació caldrà fer doble clic a sobre del nom del paquet i autoritzar la instal·lació fent clic a sobre de la icona Aplica.

Relació de programes que instal·la el paquet linkat-mp-accessibilitat:


Els programes que s'instal·len amb el paquet linkat-mp-accessibilitat són els següents:


 • Araword és el processador de textos amb pictogrames d'ARASSAC ("Portal Aragonés de la "Comunicación" Aumentativa y Alternativa"). És una magnífica eina per a la comunicació augmentativa i alternativa, ja que el text es converteix en pictogrames automàticament.
 • Cellwriter és un panell que permet l'entrada de caràcters de forma manual. Aquests caràcters són reconeguts de forma individual al moment.
 • Dasher permet escriure en un teclat a través de moviments del ratolí o de dispositius d'entrada similars, la qual cosa inclou: joysticks, trackballs, polsadores, pantallas táctiles, però també punters controlats per peus, cap o fins i tot els ulls.
 • Easystroke és una eina de reconeixement de gestos que poden ser associats a determinades accions del sistema.
 • eViacam és un substitut del ratolí que mou el punter a partir del moviment del cap captat per una webcam.
 • Festival és un sistema de síntesi de veu de propòsit general per a múltiples llenguatges.
 • Festcat: és el projecte de síntesi de la parla en català. Festcat ha creat veus per poder sintetitzar en català, es a dir, perquè una màquina pugui llegir qualsevol text en veu alta.
 • festvox-ca-ona i festvox-ca-pau són les veus en català que corresponen a un locutor femení (ona) i un de masculí (pau) que són utilitzades motor de síntesi de veu Festival.
 • Focuswriter  és un editor de text minimalista la qual cosa permet que una persona es concentri a l'hora d'escriure. Aquest programa ocupa tota la pantalla i deixa veure només la pàgina en blanc al nostre davant.
 • Fonts-opendyslexic (només Linkat 14.04):  OpenDyslexic és una nova font open source creada per incrementar la llegibilitat per a persones que tenen dislexia. Per a Linkat edu 12.04, la font es pot descarregar des de la URL: http://opendyslexic.org/. Per instal·lar una font es pot consultar les indicacions que es donen a l'entrada "Instal·lar nous tipus de lletra a la Linkat" de la wikilinkat.
 • Kazam és un programa que permet enregistrar, en un arxiu de vídeo, l'acció que té lloc a la pantalla.
 • Kmag  és un magnificador de pantalla. Es pot utilitzar Kmag per veure ampliada una part de la pantalla usant la lupa.
 • Kmousetool ofereix un mètode alternatiu per fer clic amb el ratolí. Aquesta acció es produeix quan el cursor s'atura i també ofereix la possibilitat d'arrossegar tot allò que ha sigut seleccionat. Va ser dissenyat per ajudar a les persones amb lesions per esforç repetitiu.
 • Onboard és un teclat en pantalla útil per a usuaris de tablet PC i per a usuaris amb mobilitat reduïda.
 • Ocrfeeder és un programa que fa reconeixement òptic de caràcters. Aquest programa converteix documents en format paper en arxius de documents digitals i que poden servir perquè siguin accessibles als usuaris amb discapacitat visual.
 • Xournal permet prendre notes, portar un diari personal i fer anotacions en documents pdf. Permet subratllar, escriure, dibuixar, fer línies rectes, polígons, escriure amb el teclat.