Wiki Linkat

Instal·lar programari a Linkat edu 14.04

De Wiki Linkat

A Linkat edu 14.04 podem instal·lar aplicacions de tres formes diferents. Amb els gestor d'aplicacions 'Centre de programari de l'Ubuntu' i 'Synaptic', o bé mitjançant comandes amb 'Aptitude'.

A continuació es mostren els tres mètodes pas a pas.

Aquesta documentació també es valida per a la versió:
Linkat edu 16.04
Linkat edu 12.04


Centre de programari de l'Ubuntu

Trobarem el centre de programari de l'Ubuntu al següent recorregut:

Botó 'Aplicacions' > 'Eines del sistema' > 'Administració' > 'Centre de programari de l'Ubuntu'

Tal com es mostra a la imatge.

Image:Linkat Ubuntu software center 14.04 01.png


A continuació s'obre la finestra principal del centre de programari. Podrem veure clarament dos apartats.

Image:Linkat Ubuntu software center 14.04 02.png

El menú principal (Emmarcat de color verd) on podrem veure les aplicacions ja instal·lades al nostre Linkat edu així com un historial de les descarregues fetes i un botó de progrés, que ens mostrarà l'estat de la instal·lació en el cas d'haver-ne posat alguna a instal·lar. També apareix un cercador d'aplicacions.

Si piquem al botó 'Tot el programari' ens mostra (emmarcat de color vermell) les aplicacions diferenciades per categories, novetats o bé recomanacions personals.


Ara que ja coneixem el centre de programari de l'Ubuntu anem a instal·lar un programa.

Per mostrar el proces de recerca d'una aplicació i la seva instal·lació farem l'exemple amb l'aplicació 'Ktouch', una eina força útil per aprendre mecanografia.

Podrem trobar el programa accedint al apartat 'Educació', o bé directament al cercador del programa, tal com es mostra a la següent imatge:

Image:Linkat Ubuntu software center 14.04 06.png

Una vegada trobat, si pitgem sobre el títol apareixeran dos botons:

1. Mes informació. Que ens mostrarà la descripció del programa, una imatge i l'opció d'instal·lar.

2. Instal·lar l'aplicació. Si ja la tenim instal·lada al nostre Linkat edu, aquesta opció es reemplaçada per 'Suprimeix-lo'.

Per instal·lar-ho ens demanarà que introduïm la nostra contrasenya d'usuari.


Ja tenim el programa instal·lat al nostre Linkat edu, podrem trobar-ho al menú d'aplicacions.

Image:Linkat Ubuntu software center 14.04 07.png


Instal·lació amb Synaptic

Synaptic es una interfície gràfica per gestionar paquets amb Ubuntu. Podràs instal·lar, eliminar, configurar o actualitzar paquets de programari.

Per trobar el programa en haurem de moure fins a:

'Eines del sistema' > 'Administració' > 'Gestor de paquets Synaptic'

Tal com s'indica a la imatge següent:

Image:Linkat Synaptic 1404 01.png


Per accedir al programa haurem d'introduir la contrasenya del nostre usuari.

Image:Linkat Synaptic 1404 02.png


Una vegada obert Synaptic, podem trobar tres grans parts diferenciades:

Image:Linkat Synaptic 1404 04.png

  • Emmarcat de color verd trobarem botons generals com refresca, aplicar els canvis, cercar, entre d'altres.
  • Amb color blau, Synaptic ens mostra les categories per cercar manualment una aplicació o paquet. També podem filtrar els resultats marcant les opcions: Seccions, Estat, Origen, Filtres, etc.
  • Al centre de la finestra, ressaltat en vermell, ens mostrarà els paquets trobats així com la descripció del seleccionat.


Anem a instal·lar el gestor de llibres electrònics Calibre pas a pas.

Com hem vist abans podem trobar el programa movent-nos per les categories o buscant directament al cercador.

Hem fet una cerca amb la paraula 'Calibre' y el resultat mostrat ha sigut el següent:

Image:Linkat Synaptic 1404 05.png

A la imatge podem veure com en surten dos resultats: Calibre y Calibre-Bin. A continuació es mostra la descripció del paquet seleccionat.


Fem doble clic sobre 'Calibre' per marcar aquest paquet per instal·lar y automàticament ens mostrarà un missatge informant del canvis que es realitzar i a quins paquets afectarà.

Image:Linkat Synaptic 1404 06.png

Acceptem per continuar.


Podem veure com ha quedat remarcat el paquet a instal·lar i els paquets addicionals necessaris per al correcte funcionament del programa. Finalment, per instal·lar el programa marcat picarem sobre el botó 'Aplica', 

Image:Linkat Synaptic 1404 07.png


Ens demanarà la nostra confirmació per aplicar els canvis i començarà a instal·lar el programa.

Image:Linkat Synaptic 1404 09.png


Quan hagi finalitzat podrem trobar Calibre dins del botó 'Aplicacions' del nostre Linkat edu.

Image:Linkat Synaptic 1404 11.png


Aptitude, instal·lació mitjançant comandes

Hem conegut dos mètodes amb menú per instal·lar programari en Ubuntu. Ara coneixerem com fer-ho d'una manera mes ràpida mitjançant línia de comandes.


Utilitzarem Aptitude. Per obrir-ho necessitarem una finestra de terminal, la trobem a:

Botó 'Aplicacions' > 'Accesoris' > 'Terminal'

Tal com es mostra a la següent imatge.

Image:Linkat Aptitude 1404 01.png


El programa ens ofereix moltes comandes per poder gestionar el paquets, però aquestes cinc son les principals i mes emprades. 

# sudo aptitude update
Ens permetrà actualitzar la llista de paquets disponibles als repositoris.

# sudo aptitude upgrade
Ens permetrà actualitzar tots els paquets del nostre sistema.

# sudo aptitude search <nom_paquet>
Amb 'search' podem fer una cerca per comprovar si el programa es troba per instal·lar.

# sudo aptitude install <nom_paquet>
Aquesta comanda instal·larà l'aplicatiu indicat.

# sudo aptitude remove <nom_paquet>
Amb 'remove' podem eliminar el paquet que desitgem.

Es important posar 'sudo' just davant de la comanda. Aptitude requereix funcionar com usuari amb permisos de seguretat..


Anem a instal·lar l'editor de imatges GIMP emprant Aptitude.

Primer de tot actualitzarem la base de dades dels repositoris. Amb això aconseguirem un llistat actualitzat de tot el programari disponible a la borsa de Aptitude.

Utilitzarem:# sudo aptitude update

Image:Linkat Aptitude 1404 02.png


Utilitzarem:# sudo aptitude search gimp

Image:Linkat Aptitude 1404 04b.png


Ens mostra el següent resultat, podem observar com ni ha un paquet que es diu GIMP (el remarcat) i es mostra la descripció del programa.

Image:Linkat Aptitude 1404 05.png


Sabent el nom que te el paquet farem la comanda d'instal·lació de GIMP. Ens demanarà la contrasenya del nostre usuari i començarà a instal·lar el programa.

Utilitzarem:# sudo aptitude install gimp

Image:Linkat Aptitude 1404 06.png


Una vegada instal·lat podem trobar Gimp al botó de 'Aplicacions' del Linkat edu 14.04.


Si volguéssim des-instal·lar el programa només hem d'introduir la comanda remove tal com es mostra a la següent imatge.

Utilitzarem: # sudo aptitude remove gimp

Image:Linkat Aptitude 1404 07b.png