Wiki Linkat

Linkat Ubuntu Fonts de lletres

De Wiki Linkat

Instal·lar nous tipus de lletra a la Linkat


a) Per a un sol usuari.

Heu de copiar el fitxer TrueType (fitxers amb extensió .ttf) al directori:

/home/nom_usuari/.fonts (el punt de davant del nom vol dir que el directori és ocult)

Si el directori no existeix haureu de crear-lo.


b) Per a tots els usuaris de l'ordinador.


La forma més senzilla d'instal·lar una font truetype consisteix en prémer les tecles Alt-F2 i entrar el codi seguent:

gksu nautilus /usr/share/fonts/truetype

amb la qual cosa s'obrirà el navegador de fitxers nautilus amb permisos de root (administrador de la màquina). S'ha de crear un nou directori on s'hi copiaran les noves fonts.

Finalment, caldrà tornar a prémer la combinació de tecles: Alt-F2 per executar l'ordre:

gksu "fc-cache -f -v"


Aquesta ordre genera de nou la memòria cau de fonts TrueType per la qual cosa les noves fonts estaran ja disponibles per a tots els usuaris del sistema.