Wiki Linkat

Unitats S, T i P

De Wiki Linkat

ATENCIÓ: Aquestes instruccions són per a centres amb SERVIDORS WINDOWS. Si el vostre centre té un servidor Linkat vegeu aquesta altra pàgina.

En molts centres del Departament d'Educació es fa servir un sistema de xarxa local basada en un servidor Windows. Aquest servidor exporta tres recursos:

- El recurs "S", que és només de lectura per a la majoria d'usuaris.

- El recurs "T", on tothom pot llegir, escriure i esborrar qualsevol fitxer.

- El recurs "P", on només el professorat té drets de lectura i escriptura.

Aquesta pàgina explica com connectar els ordinadors Linkat 2, 3 i 4 (modalitat autònoma) als recursos compartits d'un servidor Windows configurat d'acord amb les especificacions del Departament d'Educació.

Abans de començar...

Si esteu configurant un ordinador del catàleg d'equipaments o del projecte 1x1 distribuït per Departament d'Educació entre els mesos de maig i novembre de 2009 consulteu la pàgina Configuració de repositoris a la Linkat 3.0 OEM.

Connexió a les unitats del servidor Windows des de Linkat

Per accedir a aquests recursos des d'un un ordinador amb Linkat 2, 3 o 4 es poden seguir aquests passos:

- Anar a Aplicacions - Sistema - YaST - Gestió de programari (demana la contrasenya d'administració), buscar el paquet pam_mount, marcar-lo i instal·lar-lo. S'aconsella instal·lar també el paquet samba-client, que us permetrà accedir des de la Linkat a les impressores compartides en la xarxa Windows.

- Determinar l'adreça IP del servidor Windows. Habitualment és 192.168.0.100, però pot tenir altres valors.

- Determinar si l'ordinador està funcionant amb Linkat 2 o Linkat 3 / 4. Si no n'esteu segurs feu uname -r. Si la versió de nucli que es mostra és igual o superior a 2.6.27 és que es tracta d'una Linkat 3 o 4. En cas contrari, és una Linkat 2. És bàsic tenir aquesta informació per decidir quins dels dos passos que venen a continuació s'ha d'executar.

- En els ordinadors amb Linkat 2 cal editar el fitxer /etc/security/pam_mount.conf i afegir-hi aquestes tres línies:

volume * cifs 192.168.0.100 S ~/S uid=&,gid=users,dmask=0755,fmask=0644,_netdev - -
volume * cifs 192.168.0.100 T ~/T uid=&,gid=users,dmask=0755,fmask=0644,_netdev - -
volume * cifs 192.168.0.100 P ~/P uid=&,gid=users,dmask=0755,fmask=0644,_netdev - - 

Per suposat, cal canviar l'expressió "192.168.0.100" per la IP del vostre servidor Windows.

- En els ordinadors amb Linkat 3 o Linkat 4 cal editar el fitxer /etc/security/pam_mount.conf.xml i afegir aquestes tres línies a continuació del comentari "Volume definitions":

<volume user="*" fstype="cifs" server="192.168.0.100" path="S" mountpoint="~/S" options="uid=%(USER),gid=%(USERGID),dmask=0755,fmask=0644,_netdev" />
<volume user="*" fstype="cifs" server="192.168.0.100" path="T" mountpoint="~/T" options="uid=%(USER),gid=%(USERGID),dmask=0755,fmask=0644,_netdev" />
<volume user="*" fstype="cifs" server="192.168.0.100" path="P" mountpoint="~/P" options="uid=%(USER),gid=%(USERGID),dmask=0755,fmask=0644,_netdev" /> 

Com en el cas anterior, recordeu que cal canviar l'expressió "192.168.0.100" per la IP corresponent al vostre servidor Windows.

- En tots dos casos, Linkat 2 i 3/4, cal editar el fitxer /etc/pam.d/gdm i afegir-hi les dues línies que s'indiquen en negreta. L'ordre de les línies en aquest fitxer és important:

#%PAM-1.0
auth   include    common-auth
auth   optional    pam_mount.so use_first_pass
account include    common-account
password include    common-password
session required    pam_loginuid.so
session include    common-session
auth   optional    pam_gnome_keyring.so
session optional    pam_gnome_keyring.so auto_start
session optional    pam_mount.so

Les unitats es munten en el moment d'iniciar la sessió. El nom i la contrasenya de la sessió Linkat han de coincidir amb els del servidor Windows. Els usuaris definits per defecte a les maquetes de Windows del Departament són "argo", "prof", "alum-01" i "super".

Les unitats apareixeran muntades al directori de l'usuari/ària i, en Linkat 3 o 4, també a l'escriptori. Si voleu desactivar la visualització de les unitats a l'escriptori aneu a Aplicacions - Sistema - Configuració - GNOME Configuration Editor, desplegueu la branca apps - nautilus - desktop i desmarqueu la casella volumes_visible.

Connexió a la biblioteca de projectes JClic del servidor Windows

Si el servidor Windows té una biblioteca compartida de projectes JClic, també podeu fer que els ordinadors amb Linkat s'hi connectin automàticament, en comptes de fer servir el recull d'activitats JClic que porten per defecte. Només cal afegir una línia més a la llista de definició de volums que heu editat abans.

A la Linkat 2 heu d'afegir aquesta línia a /etc/security/pam_mount.conf:

volume * cifs 192.168.0.100 S/Jclic /usr/local/JClic/projects uid=&,gid=users,dmask=0755,fmask=0644,_netdev - -

Si és una Linkat 3 o 4, afegiu això a /etc/security/pam_mount.conf.xml:

<volume user="*" fstype="cifs" server="192.168.0.100" path="S/JClic" mountpoint="/usr/share/java/JClic/projects" options="uid=%(USER),gid=%(USERGID),dmask=0755,fmask=0644,_netdev" />

Com abans, recordeu canviar l'expressió "192.168.0.100" per la IP corresponent al vostre servidor Windows.

Tant en un cas com en l'altre se suposa que la biblioteca compartida es troba al directori S:\JClic del servidor. Si es troba en un altre lloc o té un altre nom haureu d'ajustar el paràmetre "path" corresponent.