Wiki Linkat

Configuració de repositoris a la Linkat 3.0 OEM

De Wiki Linkat

Tots els ordinadors del catàleg d'equipaments i del projecte 1x1 repartits pel Departament d'Educació entre els mesos de maig i novembre de 2009 portaven una versió especial de la Linkat 3.0 que no era encara la definitiva.

La instal·lació de la Linkat en aquests equips es va fer a partir d'un DVD que no s'ha distribuït als centres. Aquest DVD no és imprescindible per a fer servir els ordinadors, però el sistema el demana quan s'intenta instal·lar programari nou.

Per a solucionar aquest problema us recomanem fer el següent:

- Anar al menú Aplicacions - Sistema -YaST. Ens demanarà la contrasenya d'administració.

- Fer clic a Software - Software repositories

- Fer clic a Afegeix..., Especifica l'URL... i Següent.

- Escriure a Nom del dipòsit el text "DVD OEM"

- Escriure aquesta adreça al camp URL:

http://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-3.0/inst-source/dvd-oem/

- Fer clic a Següent i confirmar la llicència que apareix a la pantalla.

- Buscar la línia que fa referència al dispositiu "cd:///?devices=/dev/sr0", seleccionar-la i fer clic a Suprimeix.

- Tancar la finestra amb D'Acord.

Amb aquesta senzilla operació l'ordinador anirà a buscar al repositori en línia els fitxers que necessita per a instal·lar nous programes i no insistirà a demanar el DVD.