Wiki Linkat

Nova unitat de xarxa SAMBA

De Wiki Linkat

Introducció

El projecte Linkat ha desenvolupat una aplicació per afegir de forma senzilla noves unitats de xarxa SAMBA al servidor de centre Linkat edu 14.04.

Aquesta aplicació crea noves unitats SAMBA amb permisos només pel grup d'usuari LDAP especificat. Si el grup no existeix, l'aplicació crea automàticament el grup LDAP al sistema.

Instal·lació

La instal·lació del programa es realitza mitjançant el gestor de paquets preferit de l'usuari, però es recomana la línia d'ordres per la seva facilitat.

El paquet que s'ha d'instal·lar és linkat-nova-unitat.

Per instal·lar el paquet per línia d'ordres s'ha d'brir una terminal des del menú Aplicacions / Accessoris / Terminal i executar l'ordre següent:

 sudo apt-get update && sudo apt-get install linkat-nova-unitat 

Per instal·lar el paquet en mode gràfic s'ha d'obrir el programa Synaptic des del menú Aplicacions / Eines del sistema / Administració / Gestor de paquets Synaptic

Execució

El programa s'executa des del menú Aplicacions / Linkat / Linkat unitats de xarxa SAMBA i només un usuari administrador o l'usuari lnadmin poden executar el programa.

La pantalla principal demana un nom d'unitat i un grup LDAP per configurar una nova unitat de xraxa SAMBA.


Detalls per un bon funcionament de l'aplicació:

  • El nom de la unitat ha de ser sense espais i sense caràcters especials.
  • El grup LDAP ha de ser sense espais i sense caràcters especials.
  • Si el nom de la unitat ja existeix, el programa s'atura.
  • Si el grup LDAP existeix, configura la unitat per aquest grup.
  • Si el grup LDAP no existeix, el programa crea automàticament el grup i el configura per la nova unitat creada.

Quan acaba de crear i configurar la nova unitat, el programa pregunta si l'usuari vol crear una unitat nova.