Wiki Linkat

Nextcloud Reinici

De Wiki Linkat

L'eina Nextcloud Reinici permet reconfigurar l'aplicació Nextcloud, reestablint els paràmetres inicials de la instal·lació. Permet corregir configuracions incorrectes fetes posteriorment, així com errors puntuals de l'aplicació.

Més informació de Nextcloud al següent enllaç.

Opcions de configuració

Podem trobar  l'eina Nextcloud Reinici,  a l'escriptori de l'usuari lnadmin, dintre de la carpeta Eines d'administració.


Un cop cliquem sobre la icona, apareixerà un missatge per verificar que volem reconfigurar Nextcloud.

Nextcloud Reinici Opcions


Un cop acceptem, començarà la reconfiguració de Nextcloud, mostrant els logs del procés al terminal.

Logs de Nextcloud Reinici


Un cop finalitzat, apareixerà un missatge indicant que el servei Nextcloud s'ha reiniciat correctament.