Wiki Linkat

Nextcloud

De Wiki Linkat

Nextcloud és una sèrie de programaris client-servidor amb l'objectiu de crear servei d'allotjament de fitxers. La seva funcionalitat és similar al programari Dropbox, encara que Nextcloud és de tipus codi obert, permetent a qui ho desitgi d'instal·lar-lo en un servidor privat. La seva arquitectura oberta permet d'afegir funcionalitats addicionals al servidor en forma d'aplicacions, com ara l'Onlyoffice.

El servidor de centre incorpora el Nextcloud per defecte i tots els usuaris LDAP donats d'alta al servidor de centre tenen accés automàtic en aquesta eina, es pot accedir des de l'adreça següent: https://192.168.0.240:10443.

Nextcloud permet allotjar arxius i després compartir amb alters usuaris, també permet crear i editar contingut nou com ara fitxers de text, fulls de càlcul o pressentacions a l'estil de Office365 o Google Docs.

Aquests nous documents creats es guarden al directori de l'usuari i es permet la compartició o la descàrrega.