Benvingudes i benvinguts al portal Linkat

La Linkat és la distribució educativa de GNU/Linux que ha iniciat i ofereix el Departament d'Educació a la comunitat educativa. Es tracta d'un projecte de programari lliure que permet als centres educatius, però també a tota la societat, tenir accés de forma legal, gratuïta i amb suport tècnic professional, a un conjunt molt ampli d'aplicacions: educatives, d'ofimàtica, d'Internet, multimèdia...

migració d'usuaris  Final

 • Bon dia,

  Estic instal·lant en un nou disc dur un altre servidor LINKAT, (per mesures de seguretat) i aprofitant per fer-ho amb la versió 1.1.

  Com es poden traspassar tots els usuaris LDAP (més de 500) amb les seves contrasenyes, ... al nou servidor? El tema dels /home sembla fàcil (només copiar i enganxar carpetes) però la resta no sè com fer-ho.

  gràcies

  Joan Devis
 • Hola Joan,

  Per tenir una còpia de seguretat de la base de dades LDAP i copiar-la a un altre servidor el que pots fer és:

  1- Al servidor antic que conté les dades LDAP:

  Obre una consola i executa la comanda :

  ldapsearch -x -D "cn=Administrator,dc=intracentre" -w contrasenya_base_dades > ldap_antic.ldif

  2- Edita aquest arxiu i comenta amb # la secció que fa referència a intracentre.  Així la capçalera de l'arxiu et quedarà així:

  # intracentre
  #dn: dc=intracentre
  #dc: intracentre
  #o: intracentre
  #objectClass: organization
  #objectClass: dcObject

  3- Edita el final del fitxer i comenta la secció "search result" de forma que et quedi tot comentat per #:

  # search result
  #search: 2
  #result: 0 Success

  # numResponses: 15
  # numEntries: 14
  (això és un exemple de la meva base de dades)

  4- Al nou servidor et caldrà editar un fitxer que es digui: esborra.ldif i el seu contingut serà:

  dc=intracentre

  5- Al nou servidor, copia el fitxer ldap_antic.ldif a un directori qualsevol

  6- Ara executa la comanda següent al nou servidor:

  ldapdelete -x -r -D "cn=Administrator,dc=intracentre" -w contrasenya_servidor_linkat -f esborra.ldif

  Aquesta comanda t'esborrarà tota la base de dades del nou servidor menys la definició de la base de dades dc=intracentre.

  Ara executa la comanda:

  ldapadd -x -D "cn=Administrator,dc=intracentre" -w password_servidor_ldap -f ldap_antic.ldif

  Si tot ha anat bé, hauràs incorporat el contingut del servidor antic al nou servidor.


  Joan de Gracia
 • Apuntar que alguna cosa se'ns escapa perque els usuaris recreats amb el procediment que apunta en Joan s'autentifiquen correctament però no "activen" el mòdul pam mk_homedir. De moment creo els homes a "ma" amb:

  servidor:~ # rm -rf /home/usuari*

  servidor:~ # for i in `slapcat | grep ^uid: | cut -d " " -f 2`; do mkdir /home/$i; j=$(groups $i | cut -d " " -f 3); chown -R $i.$j /home/$i; done

  servidor:~ # ls -la /home/
  total 112
  drwxr-xr-x+ 14 root    root    4096 2007-11-05 23:55 .
  drwxr-xr-x+ 21 root    users  4096 2007-11-05 23:12 ..
  drwxrwxrwx+  2 nobody  users  4096 2007-09-13 22:50 logon
  drwxr-xr-x+  2 usuari0  Alumnat 4096 2007-11-05 23:55 usuari0
  drwxr-xr-x+  2 usuari1  Alumnat 4096 2007-11-05 23:55 usuari1
  drwxr-xr-x+  2 usuari10 Alumnat 4096 2007-11-05 23:55 usuari10
  drwxr-xr-x+  2 usuari2  Alumnat 4096 2007-11-05 23:55 usuari2
  drwxr-xr-x+  2 usuari3  Alumnat 4096 2007-11-05 23:55 usuari3
  drwxr-xr-x+  2 usuari4  Alumnat 4096 2007-11-05 23:55 usuari4
  drwxr-xr-x+  2 usuari5  Alumnat 4096 2007-11-05 23:55 usuari5
  drwxr-xr-x+  2 usuari6  Alumnat 4096 2007-11-05 23:55 usuari6
  drwxr-xr-x+  2 usuari7  Alumnat 4096 2007-11-05 23:55 usuari7
  drwxr-xr-x+  2 usuari8  Alumnat 4096 2007-11-05 23:55 usuari8
  drwxr-xr-x+  2 usuari9  Alumnat 4096 2007-11-05 23:55 usuari9

  Però no estaria de més esbrinar que falta.

  vinga ...
 • Hola Lluís,

  En efecte, els usuaris es validen correctament preò no es creen els directoris /home d'usuaris. La creació dels directoris /home recau sobre el mòdul pam_mkhomedir que es troba dins del fitxer /etc/pam.d/gdm.

  Joan
 • Hola Joan & companyia

  Perfecte!

  Ja he realitzat el traspàs d'usuaris i fora d'alguna petita errada meva sembla que tot tira perfectament.

  Moltes gràcies a tots per la recepta i pel complement

  Joan Devis
 • 0 usuaris

Aquesta llista mostra els usuaris actius durant els darrers 20 minuts.