Benvingudes i benvinguts al portal Linkat

La Linkat és la distribució educativa de GNU/Linux que ha iniciat i ofereix el Departament d'Educació a la comunitat educativa. Es tracta d'un projecte de programari lliure que permet als centres educatius, però també a tota la societat, tenir accés de forma legal, gratuïta i amb suport tècnic professional, a un conjunt molt ampli d'aplicacions: educatives, d'ofimàtica, d'Internet, multimèdia...

LTSP no acaba d'arrancar  Final

 • Necessito 17 ordinadors amb Linkat a l'aula d'informàtica.(un per alumne per a mitja classe d'ESO).
  De moment en tinc 14 sense comptar el servidor (9 clients i 5 terminals lleugers) però la resta s'em resisteixen.
  Els dos que intento posar en marxa ara, els hi passa el mateix.
  Un d'ells Pentium a 166 amb 32Mb de RAM.
  Arrancada amb disquet multidriver. Carrega el fitxer especificat al dhcpd: /lts/vmlinuz-..., pero abans de arribar a la pantalla del login es queda aturat.
  El contingut de la pantalla en aquest moment és:
  ....
  Using IPI Shortcut mode
  Freeing unused kernel memory: 164K freed
  ========================================
  Runing /linuxrc
  Mounting /proc
  Input: AT translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
  linux rc: Installing net 2k-pci driver
  modprobe ne2k-pci
  insmod /lib/modules/2.6.16.1-ltsp-2/kernel/drivers/net/8390.ko
  insmod /lib/modules/2.6.16.1-ltsp-2/kernel/drivers/net/ne2k-pci.ko
  ne2k-pci.c:v1.03 9/22/2003 D. Becker/P Gortmaker
      http:mv.scyld.com/network/net2k-pci.html
  PCI found IRQ 10 for device 0000:00:09.0
  eth0: Winbond 89C940 found at 0xe800, IRQ 10, 00 20 18 80 FA 59
  runing dhcp on port 67
  Creating new ramdisk to hold our root fs...
  Mounting root filesystem: /opt/ltsp/i386 from 192.168.0.201
  Setting up the new roor ramdisk area ...
  Doing the switchroot
  Switch Root V0.1 - Copyright (c) 2005 Linux Based System Design
  Freein ram used by initramfs
  nfs: server 192.168.0.201 not responding, still trying
  nfs: server 192.168.0.201 not responding, still trying
  nfs: server 192.168.0.201 not responding, still trying

  i aquí es queda.
  L'altre, un Pentium 2 a 300 amb 128 Mb de ram i tarja RTL8139 li passa el mateix, (tant en l'arrancada de disquet multidriver com de l'especific) amb un missatge similar (diferenta tarja de xarxa), pero al final va alternat les línies:
  nfs: server 192.168.0.201 not responding, still trying
  amb
  nfs: server 192.168.0.201 OK
  (una, dos o tres de cada), però tampoc acaba d'apareixer el login (ni en mitja hora)

  Què passa?, i que s'hi pot fer?
 • Hola Josep,

  Aquest és un vell problema conegut. Aquestes màquines (PI 166) té una ehternet de 10 Mbps. Si consultes el manual del curs D83 (http://phobos.xtec.cat/formaciotic/d83/guia.pdf) o be la documentació alliberada del projecte LTSP 4.2 (http://download-linkat.xtec.net/distribution/linkat-1.0/manual/Documentacio_LTSP_42.pdf) tens la forma de com arreglar el problema.

  Tot seguit et faig un resum de la "recepta" per arreglar aquest problema:

  Quote

  Problemes a l’hora de posar en marxa el servei LTSP

  Un dels problemes que sol succeir de forma méss freqüent és que el sistema informi que el servidor NFS no està responent:

  nfs warning: server not responding

  Aquest missatge sol aparèixer amb nuclis 2.6 quan el servidor LTSP utilitza una connexió a 100 Mbps i el client lleuger treballa amb una placa de xarxa a 10 Mbps. Els nuclis 2.6 utilitzen una mida de bloc de 32 Kb, això representa que per enviar aquesta informaci´o en una xarxa de 10 Mbps (i fragmentada en paquets de 1550 bytes) triga massa temps i acaba proporcionant l’error anterior (error de timeout)

  Aquest problema té fàcil solució si es modifica la mida de 32 K. Si s’opta per arrencar el client lleuger des del disc dur, mitjançant el projecte LTSP from hard disk, es pot modificar la mida del bloc des del mateix arxiu de configuració del servei dhcp (/etc/dhcp.conf/):

  option option-128 e4:45:74:68:00:00;
  option option-129 "MOPTS=nolock,ro,wsize=2048,rsize=2048";

  En aquest cas s’ha modificat la mida del bloc a 2 Kb (2048 bytes)

  Es recomana consultar la pàgina: TroubleShooting  (http://wiki.ltsp.org/twiki/bin/view/Ltsp/TroubleShooting) per tal de consultar els possibles problemes que puguin sorgir de la implementació de LTSP.
 • Perdó. Ho havia llegit, però no hi vaig caure, ja que una de les targes era  Fast Ethernet
  Gràcies. De moment solucionat.
  Però continuen les pegues:
  Arriba a la pantalla del login, però es queda negre. Si es tecleja el usuari i la contrassenya a cegues, la cosa funciona.
  Que cal modificar pequè la pantalla del login estigui a 800x600?. (els monitors de que disposo no admeten resolucions més altes)
  Gràcies de nou.
 • Hola Josep,

  Doncs al mateix manual de LTSP (http://phobos.xtec.cat/formaciotic/d83/guia.pdf) hi tens la solució :-)

  Has d'incloure la comanda següent dins del fitxer lts.conf:

  X_MODE_0 = 800x600


  També ho pots personalitzar si, entre claudàtors, hi poses la MAC ADDRESS de l'ethernet del terminal lleuger.

  Joan de Gracia
 • Però si aquesta línia ja li tinc possada!
  Ha de haver-hi una altre cosa. En els Aptiva (P2) cap problema. En els HP Vectra (P3)amb monitor Philips 104S la pantalla de login es veu amb falla del sincronisme de linia, pero l'escriptori es veu bé. En altres monitors pantalla negra, entrada del usuari a cegues, i l'escriptori es veu be.
  Els escriptoris configurats a 800x600- 60 Hz.
 • 0 usuaris

Aquesta llista mostra els usuaris actius durant els darrers 20 minuts.