Benvingudes i benvinguts al portal Linkat

La Linkat és la distribució educativa de GNU/Linux que ha iniciat i ofereix el Departament d'Educació a la comunitat educativa. Es tracta d'un projecte de programari lliure que permet als centres educatius, però també a tota la societat, tenir accés de forma legal, gratuïta i amb suport tècnic professional, a un conjunt molt ampli d'aplicacions: educatives, d'ofimàtica, d'Internet, multimèdia...

En un ordinardor la linkat s'atura una bona estona al arrencar  Final

 • Hola !

  Doncs això, tinc un ordinador on la linkat al arrancar, es queda parada una bona estona, quan surten els missatges d'arrencada.

  En concret just de que surti,

  Creating devices ....

  Tinc temps per anar fer un cafe i aleshores amb una mica de sort ja ha contintuat l'arrencada sense problemes.

  Algu té idea de que li està pasant aquest PC?

  Salutacions                                                    XaVieR
  PGP key avaible,  search xsantall at http://pgp.mit.edu
 • Hola Xavier,

  A nosaltres ens a passat quan intenta carregar mòduls per la targeta RAID, sembla que no troba el que funciona i va instal·lant un a un tots els mòduls fins que troba el que necessita.

  Si fas ALT + F4 o F3, veuras els mòduls que carrega.

  És diferent aquesta màquina de les altres? porta cap targeta diferent? quina és?

  Salutacions,
  Pablo.
 • Hola!

  No funciona lo de fer Alt + F3 o Alt + F4, ni cap altre Alt + Fx ni AltGr + Fx, ja que no hi ha cap consola virtual tty2 a tty12 ni tty13 a tty24, unicament funciona fer un Alt + <- , que em porta a una consola que no se quin numero té, i que continua existint despres del arranc complert.

  Però les quatre linies que hi ha en aquesta consola no tenen res a veure amb el meu problema, ja que 3 fan referencia a la swap, posa resume ... (o sigui el equivalent a muntar la swap), i la 4arta informa que el meu ACPI suporta S0 S1 S3 S4 S5.

  De fet quan s'atura l'arranca durant 10 minuts, per la consola principal (tty1) acaben de sortir una col·lecció de missatges del kernel, i després les 4 linies:

  RAMDISK: Compresssed image found at block 0
  VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
  Starting udev
  Creating devices

  i aqui para els 10 minuts, i despés continua l'arranc
  normal.

  En fer un # dmesg veig, també les dues primeres lines:

  RAMDISK: Compresssed image found at block 0
  VFS: Mounted root (ext2 filesystem).

  Pero no les altres dues. Bastant més avall hi ha:

  hda: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
  hda: drive_cmd: error=0x04 { DriveStatusError }
  ide: failed opcode was: 0xef

  Però no crec que aquest error tingui a veure.

  Bé si algú té alguna idea, li agrairia que me la comentés ...

  Salutacions                                                    XaVieR
  PGP key avaible,  search xsantall at http://pgp.mit.edu
 • Adjunto el dmesg.txt generat amb # dmesg > dmesg.txt

  Linux version 2.6.5-7.244-default (geeko@buildhost) (gcc version 3.3.3 (SuSE Linux)) #1 Mon Dec 12 18:32:25 UTC 2005
  BIOS-provided physical RAM map:
  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009ec00 (usable)
  BIOS-e820: 000000000009ec00 - 00000000000a0000 (reserved)
  BIOS-e820: 00000000000e4000 - 0000000000100000 (reserved)
  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fef0000 (usable)
  BIOS-e820: 000000001fef0000 - 000000001feff000 (ACPI data)
  BIOS-e820: 000000001feff000 - 000000001ff00000 (ACPI NVS)
  BIOS-e820: 000000001ff00000 - 0000000020000000 (reserved)
  BIOS-e820: 00000000ffb80000 - 00000000ffc00000 (reserved)
  BIOS-e820: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved)
  502MB vmalloc/ioremap area available.
  0MB HIGHMEM available.
  510MB LOWMEM available.
  On node 0 totalpages: 130800
    DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
    Normal zone: 126704 pages, LIFO batch:31
    HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
  DMI present.
  ACPI: RSDP (v000 PTLTD                                    ) @ 0x000f6c10
  ACPI: RSDT (v001 PTLTD    RSDT  0x06040000  LTP 0x00000000) @ 0x1fefbece
  ACPI: FADT (v001 FSC    D1218/19 0x06040000      0x000f4240) @ 0x1fefbefa
  ACPI: BOOT (v001 PTLTD  $SBFTBL$ 0x06040000  LTP 0x00000001) @ 0x1fefefd8
  ACPI: DSDT (v001 FSC    D1218/19 0x06040000 MSFT 0x0100000c) @ 0x00000000
  ACPI: PM-Timer IO Port: 0xf008
  ACPI: local apic disabled
  Built 1 zonelists
  Kernel command line: root=/dev/hda1 selinux=0 x11i=vesa resume=/dev/hda5 elevator=as splash=verbose
  bootsplash: verbose mode.
  Initializing CPU#0
  PID hash table entries: 2048 (order 11: 16384 bytes)
  CKRM Initialization
  ...... Initializing ClassType<taskclass> ........
  ...... Initializing ClassType<socketclass> ........
  CKRM Initialization done
  Detected 862.068 MHz processor.
  Using tsc for high-res timesource
  Console: colour VGA+ 80x25
  Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
  Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
  Memory: 513316k/523200k available (2080k kernel code, 9304k reserved, 711k data, 212k init, 0k highmem)
  Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
  Calibrating delay loop... 1703.93 BogoMIPS
  Calibrating delay loop... 1703.93 BogoMIPS
  Calibrating delay loop... 1703.93 BogoMIPS
  Security Scaffold v1.0.0 initialized
  SELinux:  Disabled at boot.
  Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
  CPU:    After generic identify, caps: 0383f9ff 00000000 00000000 00000000
  CPU:    After vendor identify, caps: 0383f9ff 00000000 00000000 00000000
  New Cache info - new_l1d 0, new_l1i 0, new_l2 0, new_l3 0
  CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
  CPU: L2 cache: 256K
  CPU:    After all inits, caps: 0383f9ff 00000000 00000000 00000040
  Intel machine check architecture supported.
  Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
  CPU: Intel Pentium III (Coppermine) stepping 06
  Enabling fast FPU save and restore... done.
  Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
  Checking 'hlt' instruction... OK.
  checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like an initrd
  Looking for DSDT in initrd ...No customized DSDT found in initrd!
  Freeing initrd memory: 1212k freed
  khelper: max 64 concurrent processes
  resid is -1 name is io <NULL>
  CKRM .. create res clsobj for resouce <io>class <taskclass> par=00000000
  NET: Registered protocol family 16
  PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd95e, last bus=1
  PCI: Using configuration type 1
  mtrr: v2.0 (20020519)
  ACPI: Subsystem revision 20040326
  ACPI: IRQ9 SCI: Level Trigger.
  ACPI: Interpreter enabled
  ACPI: Using PIC for interrupt routing
  ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (00:00)
  PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
  Transparent bridge - 0000:00:1e.0
  ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
  ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCIH._PRT]
  ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
  ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15)
  ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
  ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 14 15)
  ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 14 15)
  ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
  ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
  ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
  ACPI: Device [ECP] status [00000008]: functional but not present; setting present
  ACPI: Device [GAME] status [00000008]: functional but not present; setting present
  ACPI: Device [MIDI] status [00000008]: functional but not present; setting present
  Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
  PCI: Using ACPI for IRQ routing
  PCI: if you experience problems, try using option 'pci=noacpi' or even 'acpi=off'
  ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 10
  ACPI: PCI interrupt 0000:00:02.0[A] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
  ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 9
  ACPI: PCI interrupt 0000:00:1f.2[D] -> GSI 9 (level, low) -> IRQ 9
  ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 5
  ACPI: PCI interrupt 0000:00:1f.3[B] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
  ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] enabled at IRQ 11
  ACPI: PCI interrupt 0000:00:1f.4[C] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
  ACPI: PCI interrupt 0000:00:1f.5[B] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
  ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] enabled at IRQ 9
  ACPI: PCI interrupt 0000:01:08.0[A] -> GSI 9 (level, low) -> IRQ 9
  Simple Boot Flag at 0x69 set to 0x1
  apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16ac)
  apm: overridden by ACPI.
  Initial HugeTLB pages allocated: 0
  VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
  Initializing Cryptographic API
  isapnp: Scanning for PnP cards...
  isapnp: No Plug & Play device found
  Real Time Clock Driver v1.12
  Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 48 ports, IRQ sharing enabled
  ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
  ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
  Using anticipatory io scheduler
  Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
  FDC 0 is a post-1991 82077
  RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 64000K size 1024 blocksize
  loop: loaded (max 8 devices)
  Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
  ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
  ICH2: IDE controller at PCI slot 0000:00:1f.1
  ICH2: chipset revision 2
  ICH2: not 100% native mode: will probe irqs later
      ide0: BM-DMA at 0x2400-0x2407, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
      ide1: BM-DMA at 0x2408-0x240f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:pio
  hda: ST340824A, ATA DISK drive
  hdb: HL-DT-STDVD-ROM GDR8163B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
  ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
  hdc: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
  ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
  hda: max request size: 128KiB
  hda: 78165360 sectors (40020 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
  hda: cache flushes not supported
  hda: hda1 hda2 hda3 hda4 < hda5 hda6 >
  ide-floppy driver 0.99.newide
  mice: PS/2 mouse device common for all mice
  input: PC Speaker
  serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
  input: ImExPS/2 Logitech Explorer Mouse on isa0060/serio1
  serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
  input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0
  md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
  NET: Registered protocol family 2
  IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 32Kbytes
  TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
  TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
  TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
  NET: Registered protocol family 1
  NET: Registered protocol family 8
  NET: Registered protocol family 20
  Resume Machine: resuming from /dev/hda5
  Resuming from device hda5
  Resume Machine: This is normal swap space
  ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
  resid is -1 name is cpu <NULL>
  CKRM .. create res clsobj for resouce <cpu>class <taskclass> par=00000000
  ........init_ckrm_sched_res , resid= 5
  md: Autodetecting RAID arrays.
  md: autorun ...
  md: ... autorun DONE.
  RAMDISK: Compressed image found at block 0
  VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
  ReiserFS: hda1: found reiserfs format "3.6" with standard journal
  ReiserFS: hda1: using ordered data mode
  reiserfs: using flush barriers
  ReiserFS: hda1: journal params: device hda1, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
  ReiserFS: hda1: checking transaction log (hda1)
  reiserfs: disabling flush barriers on hda1
  ReiserFS: hda1: Using r5 hash to sort names
  VFS: Mounted root (reiserfs filesystem) readonly.
  Trying to move old root to /initrd ... /initrd does not exist. Ignored.
  Unmounting old root
  Trying to free ramdisk memory ... okay
  Freeing unused kernel memory: 212k freed
  Adding 522072k swap on /dev/hda5.  Priority:42 extents:1
  md: Autodetecting RAID arrays.
  md: autorun ...
  md: ... autorun DONE.
  device-mapper: Allocated new minor_bits array for 1024 devices
  device-mapper: 4.4.0-ioctl (2005-01-12) initialised: dm-devel@redhat.com
  subfs 0.9
  hw_random: RNG not detected
  usbcore: registered new driver usbfs
  usbcore: registered new driver hub
  e100: Intel(R) PRO/100 Network Driver, 3.4.14p1-NAPI
  e100: Copyright(c) 1999-2005 Intel Corporation
  ACPI: PCI interrupt 0000:01:08.0[A] -> GSI 9 (level, low) -> IRQ 9
  e100: eth0: e100_probe: addr 0xf4100000, irq 9, MAC addr 00:30:05:09:B1:79
  tpm: module not supported by Novell, setting U taint flag.
  tpm_atmel: module not supported by Novell, setting U taint flag.
  Linux agpgart interface v0.100 (c) Dave Jones
  agpgart: Detected an Intel i815 Chipset.
  agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 438M
  agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xf8000000
  e100: eth0: e100_watchdog: link up, 100Mbps, full-duplex
  USB Universal Host Controller Interface driver v2.2
  ACPI: PCI interrupt 0000:00:1f.2[D] -> GSI 9 (level, low) -> IRQ 9
  uhci_hcd 0000:00:1f.2: UHCI Host Controller
  PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64
  uhci_hcd 0000:00:1f.2: irq 9, io base 00001400
  uhci_hcd 0000:00:1f.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
  usb usb1: Product: UHCI Host Controller
  usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.5-7.244-default uhci_hcd
  usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1f.2
  hub 1-0:1.0: USB hub found
  hub 1-0:1.0: 2 ports detected
  ACPI: PCI interrupt 0000:00:1f.4[C] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
  uhci_hcd 0000:00:1f.4: UHCI Host Controller
  PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.4 to 64
  uhci_hcd 0000:00:1f.4: irq 11, io base 00001c00
  uhci_hcd 0000:00:1f.4: new USB bus registered, assigned bus number 2
  usb usb2: Product: UHCI Host Controller
  usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.5-7.244-default uhci_hcd
  usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1f.4
  hub 2-0:1.0: USB hub found
  hub 2-0:1.0: 2 ports detected
  usb 2-2: new full speed USB device using address 2
  usb 2-2: Product: Mass Storage Device
  usb 2-2: Manufacturer: Generic
  usb 2-2: SerialNumber: 058F312D81B
  hdb: ATAPI 52X DVD-ROM drive, 256kB Cache
  Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
  hdc: ATAPI 40X DVD-ROM DVD-R-RAM CD-R/RW drive, 2048kB Cache
  SCSI subsystem initialized
  st: Version 20040318, fixed bufsize 32768, s/g segs 256
  Initializing USB Mass Storage driver...
  scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    Vendor: Generic  Model: USB SD Reader    Rev: 1.00
    Type:  Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
  Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
  Attached scsi generic sg0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0,  type 0
    Vendor: Generic  Model: USB CF Reader    Rev: 1.01
    Type:  Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
  Attached scsi removable disk sdb at scsi0, channel 0, id 0, lun 1
  Attached scsi generic sg1 at scsi0, channel 0, id 0, lun 1,  type 0
    Vendor: Generic  Model: USB SM Reader    Rev: 1.02
    Type:  Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
  Attached scsi removable disk sdc at scsi0, channel 0, id 0, lun 2
  Attached scsi generic sg2 at scsi0, channel 0, id 0, lun 2,  type 0
    Vendor: Generic  Model: USB MS Reader    Rev: 1.03
    Type:  Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
  Attached scsi removable disk sdd at scsi0, channel 0, id 0, lun 3
  Attached scsi generic sg3 at scsi0, channel 0, id 0, lun 3,  type 0
  USB Mass Storage device found at 2
  usbcore: registered new driver usb-storage
  USB Mass Storage support registered.
  NET: Registered protocol family 10
  IPv6 over IPv4 tunneling driver
  IA-32 Microcode Update Driver: v1.13 <tigran@veritas.com>
  ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
  ACPI: PCI interrupt 0000:00:1f.5[B] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
  PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.5 to 64
  ACPI: Processor [CPU0] (supports C1)
  intel8x0_measure_ac97_clock: measured 49765 usecs
  intel8x0: clocking to 48000
  eth0: no IPv6 routers present
  BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 1 devices found
  powernow: This module only works with AMD K7 CPUs
  microcode: CPU0 already at revision 0x8 (current=0x8)
  microcode: No suitable data for cpu 0
  IA-32 Microcode Update Driver v1.13 unregistered
  hda: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
  hda: drive_cmd: error=0x04 { DriveStatusError }
  ide: failed opcode was: 0xef
  parport0: PC-style at 0x378 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
  lp0: using parport0 (polling).
  drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for Generic
  usbcore: registered new driver usbserial
  drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core v2.0
  Non-volatile memory driver v1.2
  end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
  end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
  mtrr: no more MTRRs available
 • Hola,

  A mi em sembla un problema de maquinari. No m'agrada el missatge que et surt.

  Quote

  hda: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
  hda: drive_cmd: error=0x04 { DriveStatusError }
  ide: failed opcode was: 0xef


  Sembla ser que el disc dur estigui mal. Jo de tu faria una copia de seguretat si tens informacio important al disc.

  El nostre problema era pel maquinari tambe, sembla ser que la RAM no estava be.

  Salut,
  Pablo.
 • 0 usuaris

Aquesta llista mostra els usuaris actius durant els darrers 20 minuts.