Benvingudes i benvinguts al portal Linkat

La Linkat és la distribució educativa de GNU/Linux que ha iniciat i ofereix el Departament d'Educació a la comunitat educativa. Es tracta d'un projecte de programari lliure que permet als centres educatius, però també a tota la societat, tenir accés de forma legal, gratuïta i amb suport tècnic professional, a un conjunt molt ampli d'aplicacions: educatives, d'ofimàtica, d'Internet, multimèdia...

RAID 1  Final

 • Hola,
  Quan van instalar el servidor només portava un sol H.D. Després a l'estiu van posar el segon disc dur....

  Com puc fer per saber si tinc els dos H.D serial ATA en Raid 1?
  Es pot crear un raid1 des del webmin?

  si faig un mount només en veig un :
  /dev/sda2 on / type ext3 (rw,acl,user_xattr)
  /dev/sda1 on /boot type ext2 (rw,acl,user_xattr)
  /dev/sda3 on /home type ext3 (rw,acl,user_xattr)


 • La manera facil es executant en un terminal la instruccio seguent.

  usuari@linux:~$ cat /proc/mdstat
  Personalities : [raid1]
  md6 : active raid1 hda11[0] hdc11[1]
        17301888 blocks [2/2] [UU]

  md5 : active raid1 hda10[0] hdc10[1]
        1951744 blocks [2/2] [UU]

  md4 : active raid1 hdc9[0] hda9[1]
        1076224 blocks [2/2] [UU]

  md3 : active raid1 hda8[0] hdc8[1]
        8787456 blocks [2/2] [UU]

  md2 : active raid1 hda7[0] hdc7[1]
        6835520 blocks [2/2] [UU]

  md0 : active raid1 hda5[0] hdc5[1]
        192640 blocks [2/2] [UU]

  md1 : active raid1 hdc6[0] hda6[1]
        2931712 blocks [2/2] [UU]

  unused devices: <none>

  Tot i que penso que no et fa falta ni aixo perque el mount t'hauria de contestar indicant dispositius raid, /dev/md?.

  usuari@linux:~$ mount
  /dev/md1 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
  proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
  /sys on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
  udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
  devshm on /dev/shm type tmpfs (rw)
  devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
  usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
  /dev/md0 on /boot type ext3 (rw)
  /dev/md2 on /usr type ext3 (rw)
  /dev/md3 on /var type ext3 (rw)
  /dev/md5 on /tmp type ext3 (rw)
  /dev/md6 on /home type ext3 (rw)

  Per mes inri diria que ni tan sols el tens accessible al arbre de directoris, que et surt amb un fdisk -ul com a root ?

  linux:~# fdisk -ul

  Disc /dev/hda: 40.0 GiB, 40020664320 octets
  255 capçals, 63 sectors/pista, 4865 cilindres, total 78165360 sectors
  Unitats = sectors de 1 * 512 = 512 octets

  Dispositiu Arrenc.  Comença      Acaba    Blocs    Id  Sistema
  /dev/hda1              63    78156224    39078081    5  Estesa
  /dev/hda5            126      385559      192717  fd  Autodetecció Linux raid
  /dev/hda6          385623    6249284    2931831  fd  Autodetecció Linux raid
  /dev/hda7        6249348    19920599    6835626  fd  Autodetecció Linux raid
  /dev/hda8        19920663    37495709    8787523+  fd  Autodetecció Linux raid
  /dev/hda9        37495773    39648419    1076323+  fd  Autodetecció Linux raid
  /dev/hda10      39648483    43552214    1951866  fd  Autodetecció Linux raid
  /dev/hda11      43552278    78156224    17301973+  fd  Autodetecció Linux raid

  Disc /dev/hdc: 40.0 GiB, 40020664320 octets
  255 capçals, 63 sectors/pista, 4865 cilindres, total 78165360 sectors
  Unitats = sectors de 1 * 512 = 512 octets

  Dispositiu Arrenc.  Comença      Acaba    Blocs    Id  Sistema
  /dev/hdc1              63    78156224    39078081    5  Estesa
  /dev/hdc5            126      385559      192717  fd  Autodetecció Linux raid
  /dev/hdc6          385623    6249284    2931831  fd  Autodetecció Linux raid
  /dev/hdc7        6249348    19920599    6835626  fd  Autodetecció Linux raid
  /dev/hdc8        19920663    37495709    8787523+  fd  Autodetecció Linux raid
  /dev/hdc9        37495773    39648419    1076323+  fd  Autodetecció Linux raid
  /dev/hdc10      39648483    43552214    1951866  fd  Autodetecció Linux raid
  /dev/hdc11      43552278    78156224    17301973+  fd  Autodetecció Linux raid


  Segurament és factible transformar la instal·lacio actual, sense RAID diria jo, a un RAID 1 però ja t'avanço que no és un procés tan fàcil com fer-ho durant el procés d'instal·lació.

  Per apuntar algunes idees.

  Et caldria reproduir l'estructura de particions del disc /dev/sda al segon disc dur que suposo de les mateixes dimensions, ho pots fer com a root emprant el sfdisk.

  linux:~ # sfdisk -d > taula_parts_sda.sfdisk

  Comprovem que el bolcat de la taula de particions al segon disc dur sigui factible.

  linux:~ # sfdisk -n /dev/sdb < taula_parts_sda.sfdisk

  Si no hi han missatges d'error pots fer-ho definitiu.

  linux:~ # sfdisk -n /dev/sdb < taula_parts_sda.sfdisk

  Pots forçar la relectura de la taula de particions recent creada amb.

  linux:~ # sfdisk -R /dev/sdb

  Formatem cada partició amb el sistema de fitxers pertinents, seguin la informació de mount o bé el contingut de /etc/fstab. Per exemple.

  linux:~ # mkfs.ext3 /dev/sdb1

  linux:~ # mkfs.ext3 /dev/sdb2

  linux:~ # mkswap /dev/sdb3

  linux:~ # mkfs.ext3 /dev/sdb4

  Hauràs de marcar les particions com tipus FD ( raid autodetect ), ho pots fer comodament amb el cfdisk, de fet potser el més inteligent seria editar el fitxer de bolcat de la taula de particions, taula_parts_sda.sfdisk
  , generat prèviament i posar Id=fd on calgui.

  Decidir quina tecnologia empraràs, les raidtools o bé el mdadm, aquesta darrera és més moderna.

  Si optes pel primer t'anira bé la documentació que trobaràs a /usr/share/doc/packages/raidtools/Software-RAID.HOWTO-4.html#ss4.14

  Si pel segon un man mdadm anirà bé i un cop d'ull a http://www.nove…ote/15087.html encara millor.

  Per cert !!! També et farà falta molta paciència i café ;-)
 • servidor:/ # fdisk  -ul

  Disc /dev/sda: 250.0 GiB, 250058268160 octets
  255 capçals, 63 sectors/pista, 30401 cilindres, total 488395055 sectors
  Unitats = sectors de 1 * 512 = 512 octets

  Dispositiu Boot      Start        End      Blocks  Id  System
  /dev/sda1  *          63      80324      40131  83  Linux
  /dev/sda2          80325  167847119    83883397+  83  Linux
  /dev/sda3      167847120  482431949  157292415  83  Linux
  /dev/sda4      482431950  488359934    2963992+  82  Intercanvi Linux

  Disc /dev/sdb: 250.0 GiB, 250059350016 octets
  255 capçals, 63 sectors/pista, 30401 cilindres, total 488397168 sectors
  Unitats = sectors de 1 * 512 = 512 octets

  El disc /dev/sdb no conté una taula de particions vàlida
  servidor:/ #
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  servidor:/ # sfdisk -d
  # taula de particions de /dev/sda
  unit: sectors

  /dev/sda1 : start=      63, size=    80262, Id=83, bootable
  /dev/sda2 : start=    80325, size=167766795, Id=83
  /dev/sda3 : start=167847120, size=314584830, Id=83
  /dev/sda4 : start=482431950, size=  5927985, Id=82

  sfdisk: ERROR: el sector 0 no té una signatura msdos
  /dev/sdb: partició no reconeguda
  No s'han trobat particions
  servidor:/ #
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  suposo que on diu:
  servidor:/ # sfdisk -d  > taula_parts_sda.sfdisk
  ha de dir:
  servidor:/ # sfdisk -d  /dev/sda > taula_parts_sda.sfdisk
  ----------------------------------------------------------------------------------------
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  servidor:/ # sfdisk -n /dev/sdb < taula_parts_sda.sfdisk

  Disc /dev/sdb: 30401 cilindres, 255 capçals, 63 sectors/pista

  sfdisk: ERROR: el sector 0 no té una signatura msdos
  /dev/sdb: partició no reconeguda
  Antiga situació:
  No s'han trobat particions
  Nova situació:
  Unitats = sectors de 512 octets, contant des de 0

    Disp. Arr      Comença    Acaba #sectors  Id  Sistema
  /dev/sdb1  *        63    80324      80262  83  Linux
  /dev/sdb2        80325 167847119  167766795  83  Linux
  /dev/sdb3    167847120 482431949  314584830  83  Linux
  /dev/sdb4    482431950 488359934    5927985  82  Intercanvi Linux
  s'ha especificat l'etiqueta -n: No s'ha canviat res
  servidor:/ #

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  A partir d'aquí ja em perdo: quin argument he de passar per fer-ho definitu?
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Quote


  Comprovem que el bolcat de la taula de particions al segon disc dur sigui factible.

  linux:~ # sfdisk -n /dev/sdb < taula_parts_sda.sfdisk

  Si no hi han missatges d'error pots fer-ho definitiu.

  linux:~ # sfdisk -n /dev/sdb < taula_parts_sda.sfdisk 


  gràcies per tot.
  (Demà dimecres tinc una visita preventiva de T-systems a la franja 1 ja li comentaré que també m'ajudi...........) • Cert !!! suposes bé.

  linux:/ # sfdisk -d  /dev/sda > taula_parts_sda.sfdisk

  Sense -n

  linux:~ # sfdisk  /dev/sdb < taula_parts_sda.sfdisk

  Tens un article que descriu força bé la teva situació en el cas d'un sistema Debian i que segurament t'anirà bé com a referència.

  http://alioth.d…aiddoc.97.html
 • Hola,
  El tècnic que fa el suport preventiu de t-system diu que portarà un company que sí sap fer els raid (per harware) ....es veu que a l's-207 que tenim (ibm) està fet així.....el meu dubte és si els servidors de la Linkat vindran prou preparats per fer el raid 1 per harware.....
  alguna idea?
  Gràcies.
  Lluís.
 • Home ... si el nucli de la Linkat suporta la controladora RAID de la placa es la opcio mes facil, pero habitualment el programari que porten les controladores per monitoritzar el RAID no esta pensat per a GNU/LInux, personalment prefereixo un raid per programari malgat pugui perdre una mica de rendiment.

  Sort ;-)
 • hola,
  umm...donarem un vot de confiança als tècnics de t-system i esperaré que vinguin a solucionar-ho per harware (m'és més còmode), sino ho solucionen ells faré el que tu em recomanes per soft....
  ja ho aniré explicant.

  Gràcies pels teus consells.
  Lluís.
 • Hola, tens que tenir compte a l'hora de fer el RAID, perque normalment quant es fa en raid nou esborra la informació dels HD per crear-lo. Yo personalment et recomano q facis un ghost del disc senser avans de fer cap prova, més q res per si tens dades importants. Per tal de desprès poder volcar l'imatge i en el cas q s'hagui dañat l'arranc fer una reparació del S.Op.
  Yo et recomano i recomanaré sempre un raid per hardware, i si, suposo que segur q el tècnic t'ho sabrà fer.

  Una pregunta, algú te els drivers o sap on put trobar els drivers pel Linkat per una controladora GigaRAID IT8212?¿, es q a la web  de gigabyte no els he trobat, y al cd només porta per Windows.
 • 0 usuaris

Aquesta llista mostra els usuaris actius durant els darrers 20 minuts.