Benvingudes i benvinguts al portal Linkat

La Linkat és la distribució educativa de GNU/Linux que ha iniciat i ofereix el Departament d'Educació a la comunitat educativa. Es tracta d'un projecte de programari lliure que permet als centres educatius, però també a tota la societat, tenir accés de forma legal, gratuïta i amb suport tècnic professional, a un conjunt molt ampli d'aplicacions: educatives, d'ofimàtica, d'Internet, multimèdia...

Unitat "T" inaccessible  Final

 • Hola, al centre tenim la boca "T" a la que no hi podem accedir-hi, a les demés "P" "S" si podem, he revisat els permisos de totes tres carpetes al servidor i semblen correctes però no hi manera de accedir-hi desde cap ordinador am Windows. Sabeu què ha pogut passar?

  Mercès
 • P.D. Aixó ha passat avui dilluns, la setmana pasada anava to correcte :(
 • Hola,

  Has comprovat si tens suficient espai al disc? Ves al servidor i comprova que tinguis accés al directori T.

  Si estàs al servidor, la ruta és /srv/exports/T, a veure si veus alguna cosa estranya.

  Salut.

  Projecte Linkat
 • Hola, mercés per contestar, en un principi no he mirat si hi ha espai lliure al disc dur però totes les carpetes hi son accecibles al servidor (G, D, S, T i P) i pels demés ordinadors de la XARXA (excepte la T), l'extrany es que ni com a "super" hi puc accedir i el més extrany es que l'accès a P i S surt bè (\\192.168.0.240\P Samba etc.....) i la T surt \\192.168.0.240\T i sota surt "NTFS" que es el que no em quadra. Com a comentari adicional, tenim un altre servidor amb Windows 2003 Server d'ús exclusiu per direcció i per fer còpies de seguretat de les carpetes T, S, P i Direcció en disc dur apart.

  Ja dic que és estrany, ha pasat durant el cap de setmana, ningú més tè accés al servidor ni coneixements per "trencar-lo".

  Com a dita final, soc usuari avençat en Linux, concretament Debian i derivats (Ubuntu, LinuxMint, etc), l'unica diferència que de moment estic trobant es el canvi de lloc de les carpetes httdocs i compartides entre Debian i OpenSuse.
 • P.D. M'oblidava, Cobian a Windows Server 2003 tampoc té acceś per fer-hi la còpia de seguretat.
 • Hola una altra vegada, desde el meu portàtil amb ubuntu i com a super i puc accedir a totes les carpetes del servidor, en canvi amb els pc's del centre amb Windows7 no hi puc accedir-hi.

  M'imagino que s'ha corromput o alterat l'arxiu de configuració de LDAP, si es així, quina seria la configuració correcte?
 • Hola,

  quina versió de Windows 7 tens? Ens hem trobat a vegades amb versions Home que d'un dia a un altre deixen de funcionar la connexions a servidors Windows.

  S'ha d'afegir una clau de registre:

  HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / Current Control Set / Control / Lsa →
  Nuevo → Valor DWORD (32bits) - LmCompatibilityLevel → Valor “1”

  Salut.

  Projecte Linkat
 • Mercès per la resposta, ara ho provo.

  De tota manera, t'envio el fitxer /etc/samba/smb.conf per si trobes alguna cosa que jo no hi hagi vist, tambè t'agrairia si em pots dir el permisos d'usuaris i grups de les carpetes G, P, S i T per si hi ha alguna que s'hagi modificat.

  Molt agraït per les respostes.

  Quote


  # smb.conf is the main Samba configuration file. You find a full commented
  # version at /usr/share/doc/packages/samba/examples/smb.conf.SUSE if the
  # samba-doc package is installed.
  # Date: 2005-06-28
  [global]
  workgroup = intracentre
  printing = cups
  printcap name = cups
  printcap cache time = 750
  cups options = raw
  # printer admin = @ntadmin, root, administrator
  map to guest = Bad User
  include = /etc/samba/dhcp.conf
  logon path = \\%L\profiles\.msprofile
  logon home = \\%L\%U\.9xprofile
  logon drive = P:
  security = user
  encrypt passwords = yes
  ldap admin dn = cn=Administrator,dc=intracentre
  ldap suffix = dc=intracentre
  domain logons = No
  ldap idmap suffix = ou=Idmap
  ldap machine suffix = ou=Machines
  local master = yes
  passdb backend = ldapsam:ldap://localhost smbpasswd
  wins support = Yes
  add machine script = /usr/sbin/useradd -c Machine -d /var/lib/nobody -s /bin/false %m$
  preferred master = auto
  ldap group suffix = ou=group
  ldap user suffix = ou=people
  idmap backend = ldap:ldap://127.0.0.1
  netbios name = servidor
  [homes]
  comment = Home Directories
  valid users = %S, %D%w%S
  browseable = No
  read only = No
  inherit acls = Yes
  guest ok = no
  printable = no
  [profiles]
  comment = Network Profiles Service
  path = %H
  read only = No
  store dos attributes = Yes
  create mask = 0600
  directory mask = 0700
  browseable = no
  guest ok = no
  printable = no
  [users]
  comment = All users
  path = /home
  read only = No
  inherit acls = Yes
  veto files = /aquota.user/groups/shares/
  browseable = No
  guest ok = No
  printable = No
  [groups]
  comment = All groups
  path = /home/groups
  read only = No
  inherit acls = Yes
  browseable = No
  guest ok = No
  printable = No
  [programari]
  comment = Programari
  path = /srv/exports/S
  read only = Yes
  browseable = Yes
  guest ok = Yes
  printable = No
  force create mode = 664
  force directory mode = 775
  create mask = 664
  [treball]
  comment = Treball
  path = /srv/exports/T
  read only = No
  force group = nogroup
  force user = nobody
  writeable = Yes
  browseable = Yes
  guest ok = Yes
  printable = No
  write ok = true
  force create mode = 666
  force directory mode = 777
  create mask = 666
  [professorat]
  comment = Professorat
  path = /srv/exports/P
  read only = No
  writeable = Yes
  browseable = Yes
  guest ok = No
  printable = no
  write ok = true
  force create mode = 664
  force directory mode = 775
  create mask = 664
  [gestio]
  comment = Gestio
  path = /srv/exports/G
  read only = No
  writeable = Yes
  browseable = Yes
  guest ok = No
  printable = no
  write ok = true
  force create mode = 664
  force directory mode = 775
  create mask = 664
  # Non-browseable aliases for mixed environments compatibility
  [S]
  comment = Programari
  path = /srv/exports/S
  read only = Yes
  browseable = No
  guest ok = Yes
  printable = No
  force create mode = 664
  force directory mode = 775
  [T]
  comment = Treball
  path = /srv/exports/T
  read only = No
  force group = nogroup
  force user = nobody
  writeable = Yes
  browseable = No
  guest ok = Yes
  printable = No
  write ok = true
  force create mode = 666
  force directory mode = 777
  [P]
  comment = Professorat
  path = /srv/exports/P
  read only = No
  writeable = Yes
  browseable = No
  guest ok = No
  printable = no
  write ok = true
  force create mode = 664
  force directory mode = 775
  [G]
  comment = Gestio
  path = /srv/exports/G
  read only = No
  writeable = Yes
  browseable = No
  guest ok = No
  printable = no
  write ok = true
  force create mode = 664
  force directory mode = 775
  create mask = 664
 • P.D. No puc editar el misatge, fem servir Windows 7 Professional 64 bits
 • Amunt
 • Aquests són els permisos dels directoris

  drwsrws---+ 4 root Administradors 4096 19 set 14:13 G
  drwsrws---+ 2 root Professorat 4096 27 ago 13:23 M
  drwsrws---+ 5 root Professorat 4096 3 des 11:31 P
  drwsrwsr-x+ 5 root Administradors 4096 12 nov 08:40 S
  drwxrwxrwx+ 5 nobody Administradors 4096 12 nov 10:28 T

  Projecte Linkat
 • 0 usuaris

Aquesta llista mostra els usuaris actius durant els darrers 20 minuts.