Wiki Linkat

Timidity++

De Wiki Linkat

Imatge:timidity.png És un programa que s'encarrega de convertir les indicacions de notes musicals en so. El Timidity++ s'incorpora de sèrie en la Linkat.

Configuració del TiMidity++

Per provar com sona el Timidity++ proveu a descarregar un parell de fitxers MIDI de prova. A Internet en trobareu molts, com ara aquest o aquest altre.

Per provar com sonen obriu una consola (Aplicacions - Sistema - Terminal - Terminal del GNOME) i feu:

> timidity nomdelfitxer 

Podeu interrompre la interpretació en qualsevol moment amb Ctrl+C.

Observeu que la qualitat del so no és massa bona, i que hi ha pocs timbres diferents. De fet, només sonen pianos, guitarres, baixos i alguna percussió. Això és degut a que el banc de sons que porta per defecte el TiMidity++ és molt senzill. Si volem obtenir una bona reproducció ens caldrà afegir-li un banc de sons més complet. A Internet podem trobar molts fitxers de tipus “Soundfont”. N'hi ha que contenen només alguns instruments, i altres que porten una orquestra sencera. N'hi ha de comercials i de lliures. Entre aquests darrers, n'hi ha un de molt bona qualitat anomenat “MusicaTheoria”, que conté tota la gama d'instruments suportada per l'estàndard General MIDI.

Per a instal·lar el banc de sons MusicaTheoria descarregueu el fitxer MusicaTheoriaV2.zip (26 MB). Quan el tingueu haureu de fer-vos root en una consola i extreure el seu contingut al directori del TiMidity++:

> su -p
Password: Entreu la contrasenya d'administració 
# unzip -d /usr/share/timidity MusicaTheoriaV2.zip 

Tot seguit editem el fitxer de configuració del Timidity:

# gedit /usr/share/timidity/timidity.cfg 

Heu de comentar les dues línies "source" de la configuració actual (amb “#”) i afegir-hi una referència al "soundfont" MusicaTheoria. Ha de quedar així:

#source piano+guitar.cfg 
#source drums.cfg 
soundfont /usr/share/timidity/MusicaTheoriaV2.sf2 

Enregistreu el fitxer, tanqueu l'editor de text i proveu ara com sonen els fitxers de mostra:

# timidity nomdelfitxer 

Noteu la diferència?

A la Linkat 3.0 el Timidity++ s'engega a l'inici com a sintetitzador MIDI per defecte del sistema, preparat per a donar servei a les aplicacions que ho requereixin. També disposeu de l'ordre rctimidity, que us permet comprovar l'estat del servei, aturar-lo o reiniciar-lo.

D'altra banda, el mòdul del YasT anomenat Editor /etc/sysconfig us permet ajustar alguns paràmetres de funcionament del TiMidity++.

Image:YastSysConfig01.png

A la branca Hardware - Soundcard trobareu els paràmetres relacionats amb el funcionament del TiMidity++. En concret, les variables TIMIDITY_BUFFERS i TIMIDITY_BUFFER_FRAGMENTS poden resultar útils per ajustar el rendiment i la qualitat del sintetitzador en ordinadors amb prestacions limitades.

Configuració del reproductor KMid

La Linkat 3.0 incorpora per defecte el reproductor MIDI KMid, que es troba al menú Aplicacions - Multimèdia - Reproductor d'àudio - KMid.

La primera vegada que el poseu en marxa haureu d'anar al menú Arranjament - Configuració de MIDI i seleccionar a la llista TiMidity - TiMidity poty 0 - ALSA device.

Image:KMidConfig.png

Proveu a reproduir amb el KMid els dos fitxers MIDI i KAR que heu descarregat a l'inici. Si observeu caràcters estranys en la lletra de les cançons, seleccioneu el valor Europeu Occidental (ISO 8859-1) o Unicode (utf-8) a la llista desplegable que hi ha a la part superior dreta de la finestra. Els fitxers de tipus Karaoke poden estar codificats en qualsevol d'aquestes dues modalitats.

Per a obtenir un so encara millor (opcional)

El banc de sons MusicaTheoria té molt bona qualitat i ens anirà perfecte per a la majoria d'usos, però existeixen bancs de sons encara més complets que ofereixen unes prestacions realment professionals. Tenen el problema de pesar bastant (més de 100 MB), i s'acostumen a trobar en formats no estàndard que obliguen a processar-los fins a obtenir els fitxers de tipus sf2 requerits pel Timidity. Un d'aquests bancs de sons s'anomena FluidR3, i els passos per a instal·lar-lo són els següents:

- Descarregar aquest fitxer, que fa 68,5 MB:

http://sunsite.univie.ac.at/musicres/thammer/HammerSound/localfiles/soundfonts/FluidR3122501.zip 

- Extreure el seu contingut. Obtindreu diversos fitxers, entre ells un anomenat "FluidR3 GM.sfArk", que és el que ens interessa.

- Descarregar el descompressor de fitxers sfArk des de http://melodymachine.com/files/sfarkxtc_lx86.tar.gz

- Extreure el contingut d'aquest fitxer. Obtindreu un executable anomenat sfarkxtc.

- Executar l'ordre:

> ./sfarkxtc FluidR3\ GM.sfArk

- Obtindreu un fitxer amb extensió SF2. Canvieu-li el nom, per tal que no tingui cap espai, i moveu-lo (fent-vos root) al directori del Timidity:

> sux
Password: Entreu la contrasenya d'administració
# mv FluidR3\ GM.SF2 /usr/share/timidity/FluidR3GM.sf2

- Editar el fitxer /usr/share/timidity/timidity.cfg per tal que el Timidity faci ús del soundfont /usr/share/timidity/FluidR3GM.sf2, tal com hem fet en el cas del MusicaTheoria. Millor si deixeu una única línia "soundfont", comentant amb "#" les que no interessin.

- Executar com a root l'ordre:

# rctimidity restart

... per tal que es carregui la nova configuració.