Wiki Linkat

Tecnologia Assistida

De Wiki Linkat

Documentació en desenvolupament:


ORCA:

Configuració: http://download-linkat.xtec.cat/d83/Presentacio_Configuracio_Orca.pdf


Recursos: http://ca.wikipedia.org/wiki/Lector_de_pantalla http://en.wikipedia.org/wiki/Orca_(assistive_technology)