Wiki Linkat

Smartboard

De Wiki Linkat

Image:Smartlogo.png


Una eina que us proporcionarà un gran avantatge envers altres aules d'ensenyament és l'ús d'una pissarra digital. Malauradament molts de vosaltres no disposareu encara d'un aparell d'aquestos a l'aula, i fins i tot, encara trigareu un temps a tenir-la. Si sou un dels afortunats que ja la teniu, la podeu fer servir mitjançant la nostra distribució, la Linkat-3, que us ofereix la possibilitat d'integrar-la en el seu programari. Anem ara a veure com fer la instal·lació del programa.


Contingut

Requeriments previs per a Linkat Edu 14.04

En cas de voler instal·lar el programari de Smart en Linkat edu 14.04/16.04, cal instal·lar la biblioteca libudev0 que es descarrega des de la URL següent:


http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/u/udev/libudev0_175-0ubuntu9_i386.deb


Un cop descarregat el paquet, la seva instal·lació es realitza amb l'ordre:

sudo dpkg -i libudev0_175-0ubuntu9_i386.deb


Instal·lació del programari de Smart en Linkat (procediment comú 12.04, 14.04)

Tot seguit s'explicarà el procediment per instal·lar les pissarres Smart en una Linkat edu 12.04. Podeu copiar les ordres en un terminal per agilitzar la instal·lació.


ATENCIÓ: Les pissarres SmartBoard només funcionen en sistemes de 32Bits

Requisits previs

L'equip ha de disposar de connexió a Internet durant tot el procés d'instal·lació.

És important actualitzar prèviament el sistema. Per fer-ho, cal executar les ordres:

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

En cas que sigui necessari, caldrà reiniciar l'ordinador.

Instal·lació de les dependències bàsiques en el sistema

Cal instal·lar les dependències següents amb l'ordre:

sudo apt-get install dkms patch libcurl3 libnspr4-0d

Instal·lació dels drivers SMART

El nou programari d'Smart es pot descarregar des de la web del fabricant:

http://downloads.smarttech.com/software/nb/11linux/11sp1/smartnotebook11sp1_deb_filesv3.tar.gz

Un cop descomprimit el fitxer, caldrà instal·lar els paquets .deb amb les ordres:

sudo dpkg -i [nom_del_paquet]

sudo apt-get -f install

Cal executar ambdòs ordres per a cada paquet de forma que s'asseguri que les dependències hagin estat resoltes.

L'ordre d'instal·lació dels paquets és el següent:

smart-common_10.3.1236.1-1_i386.deb
smart-hwr_11.0.379.1-1_i386.deb
smart-languagesetup_2.2.1191.4-1_i386.deb
smart-product-drivers_11.0.379.1-1_i386.deb 


Instal·lació del programari SMART NOTEBOOK

Si, a més a més dels drivers bàsics es vol instal·lar el programari Notebook, caldrà realitzar el procediment descrit anteriorment:

sudo dpkg -i [nom_del_paquet]

sudo apt-get -f install

amb el programari següent tot seguint l'ordre que es mostra a continuació:

smart-gallerysetup_1.3.1236.1-1_i386.deb
smart-activation_1.1.1181.1-1_i386.deb
smart-notebook_11.0.379.0-1_i386.deb 


Instal·lació dels drivers específics per a la pissarra SB480

- Linkat edu 12.04:

Si es disposa de la pissarra interactiva SMART SB480, s'ha de conèixer prèviament la versió de X.org que s'està utilitzant sobre Ubuntu o Linkat degut a la política d'actualitzacions d'Ubuntu/Canonical. Per identificar la versió del paquet X.org, cal executar l'ordre:

dpkg -l | grep xserver-xorg-core | grep ii | tr -s " " | cut -f2 -d " "


Si el resultat obtingut és el següent:

xserver-xorg-core-lts-quantal 

cal instal.lar el paquet que es troba dins de la carpeta:

sb480/xf86-input-nextwindow/quantal/ 

i que s'anomena:

xf86-input-nextwindow_0.3.4~precise1_i386.deb 


Si s'obté com a resultat la cadena de text:

xserver-xorg-core-lts-raring

cal instal.lar el paquet que es troba dins de la carpeta:

sb480/xf86-input-nextwindow/raring/ 

i que s'anomena:

xf86-input-nextwindow_0.3.4~precise3_i386.deb 


I si s'obté com resultat:

xserver-xorg-core-lts-saucy

cal instal.lar el paquet que es troba dins de la carpeta:

sb480/xf86-input-nextwindow/saucy/

i que s'anomena:

xf86-input-nextwindow_0.3.4~precise4_i386.deb


NOTA: És molt important no barrejar les instal·lacions dels sistemes quantal,  raring i  saucy.


- Linkat edu 14.04:

En el cas de la Linkat edu 14.04, cal instal·lar directament el paquet que es troba a:

sb480/xf86-input-nextwindow/trusty/

i que s'anomena:

xf86-input-nextwindow-trusty_0.3.4~trusty1_i386.deb


Tot seguit, dins de la carpeta sb480, hi ha el paquet:

nwfermi_0.6.5.1_i386.deb 


Per instal.lar-lo, cal executar l'ordre:

dpkg -i nwfermi_0.6.5.1_i386.deb 


Finalment, cal reiniciar el sistema per tal d'activar els drivers de SMART així com el driver específic de la SB480 si fos necessari.


Instal·lació automàtica del programari SMARTBOARD a la Linkat (Versió: Linkat 4 i Linkat Edu 11.4)

Aquesta guia serveix per instal·lar el programari de la SMARTBOARD 11 per a la Linkat 4 i Edu 11.4. El programari de la SMARTBOARD es troba a la pàgina web del fabricant i es pot accedir des d'aquest enllaç. Tot seguit s'indiquen els passos a seguir per instal·lar el programari.

 • Una vegada instal·lat apareixerà al menú Aplicacions el programa SMART.
  Image:Smart-menu.png
 • Quan s'nicia per primer cop el Programa Notebook cal introduir la clau del producte rebuda per SMARTBOARD al primer punt.

NOTA: Si no s'introdueix la clau del producte, només es podrà fer servir el programari durant 30 dies.

Instal·lació manual del programari SMARTBOARD a la Linkat Edu 11.4

Aquesta guia serveix per instal·lar el programari de la SMARTBOARD 11 per a la Linkat Edu 11.4. El programari de la SMARTBOARD es troba a la pàgina web del fabricant i es pot accedir des d'aquest enllaç. Tot seguit s'indiquen els passos a seguir per instal·lar el programari.

 • Obenir la clau del producte per activar el programari de la SMARTBOARD.
 • Descarregar el programari de la SMARTBOARD.
 • Descomprimir el fitxer smart_software_rpm_files.tar.gz.
  Image:Smart2.png
 • Entrar a la carpeta smart_software_rpm_files.
 • Seleccionar el fitxer nwfermi-0.6.5.0-1.i386.rpm i tots els fitxers que comencen per smart tal com es veu a la imatge, fer clic al botó dret a un d'ells i seleccionar Obre amb Install/Remove Software. Per seleccionar diferents fitxers, mantenir apretat la tecla Ctrl i seleccionar els fitxers amb un clic del ratolí.
  Image:Smart1.png
 • Una vegada instal·lat apareixerà al menú Aplicacions el programa SMART.
  Image:Smart-menu.png
 • Quan s'nicia per primer cop el Programa Notebook cal introduir la clau del producte rebuda per SMARTBOARD al primer punt.

NOTA: Si no s'introdueix la clau del producte, només es podrà fer servir el programari durant 30 dies.

Instal·lació manual del programari SMARTBOARD a la Linkat 4

Aquesta guia serveix per instal·lar el programari de la SMARTBOARD 11 per a la Linkat 4. El programari de la SMARTBOARD es troba a la pàgina web del fabricant i es pot accedir des d'aquest enllaç. Tot seguit s'indiquen els passos a seguir per instal·lar el programari.

 • Obenir la clau del producte per activar el programari de la SMARTBOARD.
 • Descarregar el programari de la SMARTBOARD.
 • Descomprimir el fitxer smart_software_rpm_files.tar.gz.
  Image:Smart2.png
 • Entrar a la carpeta smart_software_rpm_files.
 • Seleccionar el fitxer nwfermi_kernel_default_devel-06.5.0-2.i386.rpm i tots els fitxers que comencen per smart tal com es veu a la imatge, fer clic al botó dret a un d'ells i seleccionar Obre amb Install/Remove Software. Per seleccionar diferents fitxers, mantenir apretat la tecla Ctrl i seleccionar els fitxers amb un clic del ratolí.
  Image:Smart-files.png
 • Una vegada instal·lat apareixerà al menú Aplicacions el programa SMART.
  Image:Smart-menu.png
 • Quan s'nicia per primer cop el Programa Notebook cal introduir la clau del producte rebuda per SMARTBOARD al primer punt.

NOTA: Si no s'introdueix la clau del producte, només es podrà fer servir el programari durant 30 dies.

Instal·lació del programari SMARTBOARD a la Linkat 3

Per instal·lar la pissarra electrònica Smart Board en un equip amb Linkat 3, el primer que heu de fer és descarregar els controladors des de la pàgina web del producte. Un cop sigueu a dins d'aquesta pàgina cliqueu sobre la pestanya Download, a les seccions SMART Notebook software only i Smart Product Driver.A la finestra que se us obrirà haureu d'omplir el formulari per tal de poder descarregar els paquets.Un cop emplenat el formulari polseu Start download. Se us obrirà la finestra de descàrrega del Firefox a on podeu elegir descarregar el fitxer a la vostra carpeta de descàrregues o obrir-lo directament.
Com en el nostre cas hem optat per guardar el fitxer a l'ordinador, un cop descarregat aquest, haurem d'anar a la carpeta a on es desen les descàrregues i extreure'n allà mateix el contingut.


Un cop l'hagueu extret, fiqueu-vos a dins de la carpeta que heu tret i cliqueu a sobre del paquet de l'Smart Notebook software. Us apareixerà la següent finestra:Feu clic a Executa en un terminal per tal de començar la instal·lació dels paquets mitjançant l'anomenat suport. A la pregunta OK to install support code now? (Y/n) escriviu Y i continueu amb la instal·lació.Durant la instal·lació l'assistent us demanarà que us identifiqueu com a administrador unes quantes vegades per tal de seguint-la portant a terme.Durant el procés d'instal·lació se us obrirà una finestra per tal d'acceptar l'acord de la llicència del programa, seleccioneu l'opció I accept.... i aneu clicant Next si voleu continuar amb la instal·lació. A l'última finestra cliqueu a Finish per continuar instal·lant el programa i inseriu la clau del producte, encara que disposeu d'un període de prova de trenta dies per fer servir el programa abans d'adquirir-lo.Ara s'aniran instal·lant els arxius referents a les galeries amb tota la informació, dibuixos, icones, etc., de les diferents àrees d'ensenyament de que disposa el programa.

Un cop finalitzada la instal·lació disposareu al menú Aplicacions d'un parell de menús d'accés a les aplicacions de l'Smartboard.

Configuració del Flash Player

Alguns documents de l'SmartBoard fan servir objectes incrustats fets amb Adobe Flash. Per aconseguir que aquests objectes es visualitzin correctament cal afegir un element a la llista de connectors del Firefox. Això s'aconsegueix executant aquestes dues ordres des d'una consola:

mkdir -p ~/.mozilla/plugins
ln -s /usr/lib/browser-plugins/libflashplayer.so ~/.mozilla/plugins/libflashplayer.so

La primera línia crea el directori ".mozilla/plugins" en cas que no existeixi. La segona línia crea un enllaç al complement Adobe Flash per tal que el programari SmartBoard pugui localitzar-lo.

Atenció: Aquesta operació afecta només l'usuari/ària actual, i caldrà repetir-la per a cada un dels usuaris de l'ordinador que hagin de fer servir el programari SmartBoard.

Treballant amb SMARTBOARD

Canviant l'idioma

Després d'haver instal·lat l'Smartboard seria idoni que canviéssiu la llengua en la què visualitzareu les eines i continguts del programa, així d'aquesta manera us serà més fàcil utilitzar el programa.

Per realitzar aquesta modificació heu d'anar al menú del programa Smart Technologies - Smart Board Drivers – Control Panel.A la finestra que se us ha obert heu d'anar a Language Settings

Icona de l'opció Language Settings
Icona de l'opció Language Settings


Un cop sigueu a dins haureu de seleccionar a la pestanya -All Listed Applications- sobre quina aplicació voleu portar a terme el canvi d'idioma. Disposeu de dues opcions: o bé sobre Notebook Software o sobre Smart Board Drivers; tot i això el millor serà canviar l'idioma sobre totes dues, però com que el programa solament us permetrà canviar-lo a una alhora haureu de repetir el pas per a l'altra . Així doncs, seleccioneu una aplicació i a la secció Language, a la pestanya que conté els idiomes, seleccioneu el que voleu posar i premeu OK, a continuació feu el mateix amb l'altra aplicació.

Per fer efectius els canvis haureu de tancar el programa, quan l'obriu de nou podreu veure els canvis realitzats.Encara que els passos que hem explicat són suficients per portar a terme els canvis, disposeu també d'un altre camí per realitzar-los. Aneu al menú del programa però enlloc d'obrir Smart Board Drivers obriu Notebook Software. En aquesta secció hi trobareu la mateixa icona de Language Settings, a dins de la qual podreu fer els canvis.


Utilitzant les eines

El programari de la pissarra digital Smartboard incorpora un munt d'opcions per facilitar el treball a la classe o el que desenvolupeu a casa com a preparació per treballar-hi després a l'aula, permetent així guardar el treball que heu fet per fer-lo servir a darreres exposicions (en altres cursos per exemple), per tal de passar els continguts i exercicis als estudiants d'una manera ràpida i efectiva o qualsevol altra utilitat que se us ocorri.

Aquí teniu les eines de que disposeu, per defecte, en obrir el programa a la barra d'eines:


Eines per moure's a la pàgina següent o anterior.


Afegeix una pàgina.

Obre el fitxer. Per obrir projectes guardats.


Desa el treball modificat.

Enganxa allò que s'ha copiat, i ho fa al lloc en què heu feu clic amb el botó esquerre del ratolí abans de prémer aquesta eina.


Refà i desfà el que heu fet.


Suprimeix allò que teniu seleccionat.

Mostra/amaga l'ombra de la pantalla.

Amb aquesta eina veiem la pissarra en mode de pantalla sencera o a la mida que volgueu.

Captura de pantalla. En fer clic en aquesta eina se us obrirà la finestra de les diferents possibilitats en fer una captura de pantalla (sencera, finestra, àrea concreta)

Introduïu una taula i ompliu-la amb tots els continguts que volgueu.


Eina de selecció.

Llapis. Per dibuixar i escriure.


Llapis creatiu. En escriure va inserint imatges.

Esborrador.

Eina per fer línies.


Amb aquesta podem crear formes geomètriques.

Amb aquest llapis feu una forma i el la reconeixerà i crearà.

Feu una forma geomètrica amb el llapis màgic per veure seccions concretes del que s'està mostrant a la pantalla.

L'eina d'emplenar permet d'emplenar els objectes amb colors o sanefes

Amb aquesta eina podeu crear textos així com modificar-li els estils. El text s'insereix al lloc on heu fet clic amb el botó esquerre del ratolí.
Propietats. Us informa dels trets del objecte que heu seleccionat.

Desplaça la barra d'eines cap a la part de dalt o de sota de la pissarra.


Creant una lliçó

Com ja hem dit abans, un dels avantatges que ens proporciona l'ús de les pissarres digitals és la de poder crear a casa les lliçons i exercicis que després utilitzarem a classe.

El que us mostrarem a continuació és com crear un senzill fitxer amb uns continguts i exercicis representatius del que seria una exposició a classe, encara que podeu crear una arquitectura de fitxer diferent en funció dels vostres gustos, temari, funcionalitat, ect,.

En concret preparareu una classe de geografia a la que ensenyareu quins són els països en que es divideix en l'actualitat al continent europeu, a més dels trets característics d'aquestos, relacions en entre ells en l'àmbit europeu,... Anem doncs.

Obriu l'Smartboard i feu clic a la icona de la galeria, també podeu obrir aquesta eina mitjançant el menú Visualització – Galeria o mitjançant la drecera Alt+2. A dins de la galeria trobareu fitxers de mapes i altres eines que us serviran per confeccionar una exposició adient al tema. Aquests fitxers venen per defecte amb el programa, encara que també podeu afegir els vostres propis.


Un cop sigueu a dins desplegueu la carpeta Essentials for Educators, a continuació la subcarpeta Geography i aneu a Europe a on trobareu els mapes del nostre continent, banderes, i altres ítems.

Afegiu a les pàgines tot allò que us sigui precís, o creieu que us pugui anar bé, a més de la explicació del que voleu exposar. També podeu deixar mapes sense emplenar per tal d'ensenyar als alumnes a ubicar els països al continent, per això només afegiu el contorn del continent europeu, ja s'encarregaran els alumnes a classe d'arrossegar el contorn referent als països a dins del territori adient (seleccionant-los a dins de la dita galeria), i després els posaran el nom. Aquesta és una activitat senzilla de desenvolupar amb l'Smartboard, però de gran utilitat quan esteu ensenyant.


A l'Smartboard podeu fer servir els ítems que té incorporat per defecte, o com hem fet nosaltres incorporar imatges, o altres fitxers, que hem cercat per Internet. Per afegir les imatges només haureu de copiar-les al porta papers i enganxar-les a la pàgina que volgueu mitjançant el botó dret del ratolí.


Al mateix contingut li podeu afegir els trets referents als accidents geogràfics més representatius (rius, mars, serralades i els pics més importants...), o tot allò que tingueu al programa d'ensenyament i li sigui aplicable.
Un cop emplenada l'activitat podeu desar-la en el mateix fitxer polsant la icona Desar. Això comportarà que pogueu enviar-la als alumnes via email deixant de banda els típics problemes d'aquells nois/es que encara no han aprés a prendre bons apunts o els que no han pogut venir a classe el dia de l'exposició.

Adreces d'interès

Pàgina oficial del projecte
http://smarttech.com/

Pàgina de descàrregues
http://www2.smarttech.com/st/en-US/Support/Downloads/SBS/NBS10Linux.htm

Pàgina de suport al programara
http://www2.smarttech.com/st/en-US/Support/SBS/NBSv10Linux.htm

Pàgina Smart en castellà
http://www.choyou.fr/host/smart_sp/