Wiki Linkat

Selecció edu365

De Wiki Linkat

La Linkat 3 incorpora un paquet anomenat edu365 que permet instal·lar a l'ordinador algunes de les aplicacions més interessants publicades al portal edu365.cat del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu d'aquest paquet és permetre l'ús d'aquestes aplicacions en ordinadors sense connexió a Internet, o amb connectivitat limitada.

El paquet s'instal·la al directori /usr/share/edu365, a partir del qual s'organitza en tres seccions:

- Educació infantil i cicle inicial de primària:

Imatge:Edu365-infantil.png

- Cicles mitjà i superior de primària:

Imatge:Edu365-primaria.png

- Educació secundària obligatòria:

Imatge:Edu365-secundaria.png

L'instal·lador afegeix tres icones al menú Aplicacions que permeten accedir als continguts des de la branca Educació - Ensenyament.

Per a un ús òptim d'aquestes aplicacions s'aconsella fer ús de la tecla F11, que serveix per a maximitzar la pantalla del navegador web.

A la part inferior de cada pàgina hi trobareu un enllaç que permet accedir a altres recursos en línia existents als portals web del Departament d'Educació. Per accedir a aquests recursos si que us caldrà una bona connexió a Internet.