Wiki Linkat

Remmount

De Wiki Linkat

Remmount es una aplicació que ens permet configurar i carregar recursos de xarxa facilment. Concretament podrem configurar recursos SAMBA i dispositius USB.

Remmount facilita el muntatge de discs durs de xarxa (samba o usb). La finalitat és facilitar el muntage d'aquestes unitats per fer-les servir amb el programa Back in Time de còpies de seguretat.

Configuració

Per tal d'omplir el fitxer de configuració necessari s'han creat dos scripts (un per SAMBA i l'altre per USB) que estàn disponibles a la carpeta d'eines de l'usuari lnadmin


Configuració de recurs SAMBA:


Si fem clic a la icona Unitat SAMBA per remmount s'ens obrirà un diàleg que ens demanarà:

  1. Nom del fitxer que contindrà el recurs samba. Exemple unitat_T
  2. Host on està el recurs SAMBA. Exemple 127.0.0.1
  3. Nom del recurs SAMBA. Exemple T
  4. Nom de l'usuari que te permisos per muntar el recurs: Exemple linkat
  5. Contrasenya de l'usuari.

Un com indicades totes les dades en sortirà un quadre informatiu:

Un cop acceptem podem veure que s'ha generat un fitxer de configuració a la carpeta recursos_REMMOUNT amb el nom que li hem indicat:


Si tot a anat correctament ja tindrem la nova unitat muntada. Podem comprovar-ho amb un terminal:

Image:04-remmount.png


Podem comprovar que efectivament tenim muntada d'unitat configurada:


Configuració de recurs USB:


Per configurar un recurs USB el procediment es molt semblant a la configuració d'unitats SAMBA. Executarem l'icona Unitat USB per REMMOUNT i ens demanarà:

  1. Nom del fitxer: Exemple USB_1
  2. Nom de l'etiqueta del dispositiu USB: Exemple usb_natura
  3. Tipus de filesystem del dispositiu: Els tipus més usuals son ext3/ext4, ntfs, vfat...

Nota: En el cas del sistema de fitxers ntfs, caldrà escriure dins de la configuració del servei Remmount: ntfs-3g

En sortirà el quadre informatiu següent:Un cop acceptat podem veure com el fixter s'ha creat correctament a la carpeta de recursos REMMOUNT:Els fitxers que contenen la configuració del remmount es generen a la carpeta recursos_REMMOUNT continguda dins de la carpeta Eines d'administració. Aquesta fitxers són esborrables y modificables en cas d'error de configuració o necessitat de modificació (p.e d'IP).