Wiki Linkat

Reanomenar fitxers i carpetes

De Wiki Linkat

Per canviar el nom d'un fitxer o una carpeta, heu de seguir els passos següents: Seleccioneu el fitxer o carpeta que s'ha de copiar, fent clic sobre l'element. L'acció de reanomenar es pot fer de diferents maneres:

Des de la barra de menús: Edita | Reanomena...

Des del menú contextual: Amb botó dret i l'opció Reanomena...

Mitjançant el teclat: Amb la tecla F2.

A continuació, s'activarà el nom del fitxer o carpeta perquè hi introduïm el nom nou. Picant a la tecla Retorn, es desaran el canvis realitzats. Cal tenir en compte que, si no tenim permís d'escriptura sobre el fitxer o carpeta, l'opció de reanomenar apareixerà deshabilitada.