Wiki Linkat

Phatch

De Wiki Linkat

Imatge:Phatchlogo.png

El Phatch és una eina per processar imatges en mode batch, desenvolpada en Phyton capaç de manejar els formats d'imatges més populars. El programa incorpora l'opció de canviar el nom dels arxius amb Rename Exif,

Amb Phatch podem canviar la mida, rotar, aplicar ombres, perspectiva, arrodonir cantonades, i realitzar moltes més accions!

El programa pot semblar en un principi una eina una mica estranya de fer servir, ja que no visualitzarem les imatges per retocar-les sinó que solament definirem les accions a realitzar per després seleccionar en quines imatges durem a terme aquestes accions, però a mida que el fem servir ens adonarem de la seva senzillesa d'ús. Un dels seus avantatges és que les accions les pot dur a terme sobre una sola imatge o sobre un grup agilitzant molt la feina de modificar-les.

L'inspector d'imatge pot ser utilitzat per explorar les etiquetes de metadades emmagatzemades a les imatges. Les pestanyes es poden passar a qualsevol acció, això és especialment útil per reanomenar o copiar fitxers, i també per a dades com la data, hora, l'obertura o la velocitat d'obturació en la fotografia. Es poden obrir diversos inspectors al mateix temps per comparar els valors de les variables de les imatges amb una vista prèvia de la imatge, a més Phatch pot convertir-se en un droplet, un petit gràfic, que processa les imatges que s'arrosseguen i es deixen caure sobre ell, així podem tenir seleccionades unes accions per dur a terme i anar-hi modificant les imatges que cerquem pel nostre ordinador d'una manera ràpida.
El programa suporta múltiples formats d'arxiu com:

  • Lectura i escriptura: bmp, dib, gif, jpe, jpeg, jpg, im, msp, pcx, png, pbm, pgm, ppm, tif, tiff, XBM.
  • Només lectura: DCX, fli, FLC, fpx, GBR, gd, ico, imt, mic, mcidas, pcd, psd, bw, RGB, CMYK, sun, tga, xpm.
  • Només escriptura: eps, ps, pdf.


*Pàgina oficial: http://photobatch.stani.be/