Wiki Linkat

Perfils d'usuari

De Wiki Linkat

Els perfils d'usuari són escriptoris personalitzats que s'adapten a les diferents etapes educatives dels alumnes. Aquests escriptoris proporcionen una interficie gràfica i un recull de programes educatius diferents per cada etapa educativa.

Els perfils d'usuari disponibles són: infantil, primària i secundària.

Per gaudir dels diferents perfils a la Linkat edu 16.04, Linkat edu 14.04Linkat edu 12.04, només s'han d'instal·lar els paquets següents:

  • linkat-perfil-infantil (per al segon cicle d'infantil i cicle inicial de primària)
  • linkat-perfil-primaria (per als cicles mitjà i superior de primària)
  • linkat-perfil-secundaria


Infantil

Una vegada instal·lat el paquet linkat-perfil-infantil trobareu un nou usuari a la Linkat edu, aquest usuari és Infantil i podeu iniciar sessió sense contrasenya.

A l'iniciar sessió carregarà l'escriptori personalitzat pels alumnes més petits del centre.


  • Escriptori d'infantil per a l'entorn Linkat estàndard:


  • Escriptori d'infantil per a l'entorn de la Linkat lleugera:

A l'escriptori trobareu diferents icones cap als programes més utilitzats, com ara el JClic, i dins dels directoris "Comptar i pensar","Dibuixar", "Jocs" i "Llegir i escriure" trobareu el recull d'aplicacions específic dels alumnes d'infantil.

Primària

Per gaudir del perfil de primaria, s'ha d'instal·lar el paquet linkat-perfil-primaria i es crearà automàticament l'usuari Primaria a la Linkat edu. Com a la resta de perfils, aquest usuari no requereix de contrasenya per iniciar la sessió.


  • Escriptori de primària per a l'entorn Linkat estàndard:  • Escriptori de primària per a l'entorn de la Linkat lleugera:Trobareu un conjunt de directoris on es troben les diferents aplicacions especifiques per l'etapa educativa de primària, aquests aplicacions estan catalogades per "Comunicació","Arts", "Món digital", "Matemàtiques", "Aprendre a aprendre", "Autonomia i iniciativa personal","Món físic" i "Societat i ciutadania". Dins aquests directoris.Secundària

Per l'etapa educativa de secundària també trobareu un escritori personalitzat després d'instal·lar el paquet linkat-perfil-secundaria.

L'usuari secundaria es crearà després de la instal·lació i es pot iniciar sessió sense introduir cap contrasenya.


  • Escriptori de secundària per a l'entorn Linkat estàndard:

  • Escriptori de secundària per a l'entorn de la Linkat lleugera:


Pels alumnes més grans del centre es troba un altre recull d'aplicacions. Els directoris que trobareu són els següents: "Comunicació", "Arts", "Món digital", "Matemàtiques", "Aprendre a aprendre", "Autonomia i iniciativa personal", "Món físic" i "Societat i ciutadania".