Wiki Linkat

Perfil diversitat

De Wiki Linkat

Informació sobre el perfil d'atenció a la diversitat per a les versions de Linkat següents:

- Linkat edu 18.04

- Linkat edu 16.04