Wiki Linkat

Perfil de música 18.04 programari educatiu

De Wiki Linkat

Programari educatiu:

Image:1804-musica-05.png

Programa
Descripció
GNU Solfege

GNU Solfege és un programa d'entrenament de l'oïda. Es poden practicar intervals harmònics i melòdics, acords, escales i ritmes, i es pot afegir nous exercicis usant un fitxer en format de text planer.


Web: https://www.gnu.org/software/solfege/

Jalmus
Jalmus és un programa d'educació musical que ajuda als músics, especialment als pianistes, a millorar la lectura a primera vista.

Web: http://www.jalmus.net
Tete Tete és un entrenador de l'oïda de codi obert. L'entrenament de l'oïda implica aprendre a reconèixer com sonen les diferents combinacions de notes. Resulta útil per als músics ja que els perrmet diferenciar entre les diferents combinacions de notes que componen la música. Tete permet seleccionar intervals, acords o escales i reproduir exemples dels sons seleccionats en un ordre aleatori.

Web: http://tete.sourceforge.net/index.shtml