Wiki Linkat

Particionar disc dur

De Wiki Linkat

Una de les accions que es poden portar a terme en un ordinador, és fer la partició del disc dur. Això és possible gràcies a la gran capacitat dels discs durs actuals.
Les particions són els “trossos” en que està dividit el disc dur. Aquestes particions divideixen el disc dur en àrees independents, més petites, que funcionen com si es tractés d'un disc a part. D'aquestes podem tenir primàries o esteses (a dins de les esteses podem crear d'altres anomenades lògiques).

La partició es crea, principalment, per dos motius:

  • El primer és per seguretat. Si passa res que malmeti el sistema, generalment només afectarà una partició. D'aquesta manera només caldrà restaurar una part del sistema.
  • El segon motiu és per dividir les tasques a desenvolupar. Aquest és més important en un entorn professional, però en realitat dependrà de l'ús que en feu de la màquina.

L'únic inconvenient de fer servir més particions és que pot ésser difícil saber d'entrada quines necessitats tindreu. Així doncs, si feu una partició massa petita ens trobarem que o reinstal·leu el sistema o no parareu de moure coses d'una banda a l'altra. Encara que si feu la partició massa gran estareu malbaratant espai que es podria fer servir per alguna altra cosa.


Adreces d'interès

Guia Linkat
http://www.xtec.cat/web/at_usuari/guies/linkat/linkat11.4/particionament

Particions amb debian
http://www.debian.org/releases/stable/amd64/apcs01.html.ca
http://www.debian.org/releases/3.0/s390/ch-partitioning.ca.html