Wiki Linkat

OpenOffice.org Draw

De Wiki Linkat

Imatge:Drawlogo.png

L'OpenOffice.org Draw és un editor de gràfics vectorials similar al CorelDRAW.

Amb el Draw podem crear sense gaires complicacions diagrames, dibuixos i gràfics,i moltes més formes, per ser incloses en documents i presentacions.

També ens ofereix uns "connectors" versàtils entre figures, que estan disponibles amb una àmplia varietat d'estils de línia i faciliten fer dibuixos com a organigrames.

Una vegada hagueu completat el dibuix el podreu exportar a qualsevol altre aplicació del paquet de l'OpenOffice.org com el Writer o l'Impress per tal d'utilitzar-lo.

Trets més característics:

  • Permet generar imatges vectorials.
  • Pot exportar imatges a PDF i SWF.
  • Creació d'objectes en 3D.
  • És capaç d'utilitzar altres gràfics elaborats amb altres eines de l'OpenOffice.
  • Permet utilitzar fitxers amb extensions .sxd, .std, .sda, .sdd.
  • Exporta a formats d'arxius gràfics com BMP, GIF, JPG i PNG.
  • Possibilitat de passar imatges vectorials a mapes de bits i viceversa.


Adreces d'interès:

Pàgina oficial del programa
http://www.openoffice.org/product/draw.html

Manual en català
http://lliurex.net/home/files/documentacion/es/html509/ch20.html
http://w3.bcn.es/fitxers/regciutatconeixement/fascicle6programarilliure.568.pdf

Manual en castellà
http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/doc-manual-OODraw/Draw.pdf