Wiki Linkat

Nous repositoris Linkat 3

De Wiki Linkat

La Linkat 3.0 està basada en el kernel de Linux 2.6.27. Des de la seva publicació inicial (octubre de 2009) han anat apareixent diverses actualitzacions que en milloren la seguretat i el rendiment. Totes aquestes actualitzacions estan sempre basades en la mateixa versió bàsica del nucli.

Alguns ordinadors de recent aparició porten components -com ara adaptadors gràfics o sistemes wifi- que només funcionen amb versions del nucli de Linux posteriors al de la Linkat 3.0 original.

Recentment s'han habilitat dos repositoris nous per facilitar la instal·lació en aquests ordinadors:

IMPORTANT: Aquests repositoris només s'haurien de fer servir en aquells ordinadors que realment ho requereixin.

El procés per a actualitzar el nucli i el sistema X11 és el següent:

 • Accedir al YaST (menú Sistema – Sistema – YaST) i escollir Software – Software repositories.
 • Fer clic al botó Afegeix i escollir Dipòsits de la comunitat.
 • Fer clic a Següent i marcar els elements Kernel-next i, si fos necessari, X11.
 • Confirmar l'elecció i acceptar la importació de les claus GnuPG
 • Confirmar de nou, per tancar la finestra de gestió de repositoris
 • Des del YaST, anar a Software – Gestió de programari.
 • IMPORTANT: Fer clic a la pestanya Instal·lats.
 • Desplegar la llista Grups i escollir Repositoris.
 • Fer clic al repositori Kernel-next.
 • Escollir el paquet kernel-pae-base (o el kernel-base corresponent al tipus de nucli de l'ordinador) i fer clic al botó Actualitza. Probablement apareixerà una finestra de resolució de dependències, on s'ha d'escollir l'opció d'instal·lar la nova versió with vendor change (que normalment és la primera de la llista)
 • Si s'ha instal·lat també el repositori X11, seleccionar-lo a la llista de repositoris i anar marcant un per un els paquets, fent clic al botó Actualitza. Com en el cas anterior, quan ens demani una resolució de conflictes s'ha de seleccionar sempre l'opció ...with vendor change.
 • Confirmar l'actualització del sistema
 • Reiniciar l'ordinador

Després d'haver actualitzat el sistema X11 caldrà refrescar la configuració de l'ordinador per tal que utilitzi els nous controladors. El procés a seguir és aquest:

 • Apagar l'ordinador i tornar-lo a iniciar. En la primera pantalla que es mostra (on es s'escull el sistema operatiu), seleccionar la línia corresponent a Linkat, escriure el número 3 (el text escrit s'afegeix a la línia "opcions d'arencada") i prémer retorn. Això farà que s'iniciï el sistema en el nivell d'execució 3, sense entorn gràfic. El procés d'inici acaba amb una petició de login. Cal escriure "root", prémer la tecla de retorn i entrar la contrasenya d'administració.
 • Escriure l'ordre sax2 i prémer retorn.
 • Apareixerà un avís indicant que la configuració actual del sistema gràfic està basada en un suggeriment del programa SaX2, oferint la possibilitat de confirmar-la (OK) o canviar-la. Fem clic a OK.
 • Ja està. Podem reiniciar l'ordinador escrivint reboot, i entrar de manera normal al sistema.
 • Per comprovar que tot hagi anat bé podem accedir a Sistema - YaST - Hardware - Targeta gràfica i monitor, i comprovar que el nostre model d'adaptador de vídeo.