Wiki Linkat

Navegadors Linkat 4

De Wiki Linkat

Contingut

Introducció

Un navegador web és una aplicació que permet a l'usuari reproduir documents d'hipertext. La funció bàsica d'un navegador web és mostrar documents de text, normalment amb recursos multimèdia incrustats.

El navegador web per defecte de la Linkat és el Firefox, però es poden fer servir d'altres. Amb aquesta guia veurem com es realitzen les instal·lacions i actualitzacions dels navegadors a la nostra distribució.


Navegadors més importants

Els navegadors que veurem són el Firefox, Chrome i Opera.

FIREFOX 6

Per instal·lar aquest navegador cal afegir el següent repositori des del Yast / Software Repositories

http://download-linkat.xtec.cat/mirror/openSUSE_11.2/mozilla-firefox-6/

Obrir el Yast / Gestió de programari, fer la cerca del paquet MozillaFirefox a Instal·lats, seleccionar el paquet i a l'apartat Disponible desplegar la llista i seleccionar la versió 6.0.

Més informació del Firefox 6

CHROME

Per instal·lar aquest navegador cal afegir el següent repositori des del Yast / Software Repositories

http://dl.google.com/linux/rpm/stable/i386

Obrir el Yast / Gestió de programari i fer la cerca del paquet google-chrome-stable

Més informació del Chrome

OPERA

Aquest navegador es troba al repositori oficial de Linkat 4-Updates2, per tant només cal obrir el Yast / Gestió de programari i realitzar la búsqueda del paquet opera i instal·lar-lo.

Més informació del Opera