Wiki Linkat

Manual Linkat 2.0

De Wiki Linkat

Imatge:Manuallinkat.jpg
El manual d'ús que s'entrega amb la Linkat ens explica a un nivell bàsic i d'una forma senzilla la instal·lació i utilització de la nostra distribució.


Manual Linkat PDF