Wiki Linkat

Linkat permisos

De Wiki Linkat

Contingut

Introducció

L'aplicació linkat-permisos permet restablir de forma automàtica els permisos i propietaris de les unitats compartides del servidor de centre Linkat i tot el seu contingut.

Les unitats de xarxa on s'apliquen els permisos i el propietari són les següents:

  • Professorat (Unitat P)
  • Programari (Unitat S)
  • Treball (Unitat T)
  • Gestió (Unitat G)
  • Multimèdia (Unitat M)

Instal·lació del programa

El programa està disponible en les versions Linkat-edu-18.04 i Linkat-edu-184.04 del servidor de centre Linkat.

El paquet que conté aquest programa és linkat-permisos.

La seva instal·lació es pot realitzar de forma gràfica des del Centre de programari de l'Ubuntu o des del programa Synaptic.

La forma més ràpida d'instal·lació és des d'una terminal executant l'ordre següent:

sudo apt-get update && sudo apt-get install linkat-permisos

Execució del programa

El programa linkat-permisos es pot executar de forma gràfica i també des de línia d'ordres.

Execució gràfica - GUI

Per executar el programa de forma gràfica s'ha de fer clic a la icona del menú Aplicacions / Eines del sistema / Linkat permisos unitats


A la pantalla següent s'informa breument del propòsit del programa.


Si tot el procés ha acabat correctaments'ha de visualitzar la pantalla següent:

Execució per línia d'ordres - CLI

Per executar el programa per línia d'ordres s'ha d'obrir un terminal i amb un usuari administrador o l'usuari lnadmin (LNADMIN) executar l'ordre següent:

sudo linkat-permisos


Informe d'errors

El programa linkat-permisos disposa d'un sistema d'informe d'errors on comprovar l'execució del programa. Tant si ha hagut algun error com si el resultar és satisfactori, el programa ho informa al fitxer següent:

/var/log/linkat-permisos.log