Wiki Linkat

Linkat edu 22.04 Lleugera

De Wiki Linkat

Lubuntu és una distribució oficial del projecte Ubuntu que té com a lema "menys recursos i més eficiència energètica", utilitzant per a aquesta tasca l'entorn d'escriptori LXDE. El nom Lubuntu sorgeix de la combinació entre LXDE i Ubuntu

Contingut

Descàrrega de Lubuntu

La Lubuntu es pot descarregar des dels servidors d'Ubuntu.


LUbuntu 22.04:

  • Servidors d'Ubuntu

Lubuntu 22.04 LTS 64bitsLa instal·lació de la Linkat Lleugera es realitza a partir d'una Lubuntu, per tant el primer pas és instal·lar aquest sistema operatiu al nostre ordinador per després realitzar el procés de Linkatització.

Instal·lació de Lubuntu

La instal·lació comença amb la selecció de l'idioma, s'ha de seleccionar l'opció Try or Install Lubuntu:


Un cop iniciada la sessió en modalitat viva, es mostra l'escriptori Lubuntu on es pot veure la icona Install Lubuntu 22.04 LTS. Aquesta icona incia el procés d'instal·lació de Lubuntu a l'ordinador:


La pantalla inicial del procés d'instal·lació permet seleccionar l'idioma de la instal·lació. Se seleccionarà Català i es continarà el procés:


Tot seguit es triarà la zona horària:


A continuació se seleccionarà la distribució del teclat Catalan (Spain, with middle-dot L):


A la pantalla següent és on se seleccionarà el mètode d'instal·lació. En un equip nou o bé que vulguem treure el sistema operatiu existent, es triarà Esborra disc:

Si es vol conservar el sistema operatiu, es pot seleccionar la primera opció: Instal·la al costat o bé fer Particions manuals.


Seguidament, caldrà definir l'usuari que farà ús de l'equip i que, a més a més, en serà l'administrador:


Tot seguit es mostren les captures de pantalla que es poden veure al llarg del procés d'instal·lació:En finalitzar la instal·lació es mostrarà la pantalla següent que permet el reinici de l'equip i per tant la finalització de la sessió en modalitat viva de Lubuntu:

Quan l'equip es reinicia, es mostra la pantalla d'entrada de l'usuari que s'ha donat d'alta durant el procés. En aquest exemple l'usuari Linkat és el que s'ha creat durant la instal·lació de Lubuntu:

Transformació a la Linkat Lleugera

Una vegada s'ha instal·lat Lubuntu, ja es pot començar amb el procés de Linkatització. Aquest procés consisteix en un canvi de l'aparença (fons de pantalla, tema de les finestres i posició de botons i icones) i la instal·lació de programari necessari per les tasques diàries a l'escola, tant per a alumnes com per a professors (programari educatiu, multimèdia i d'ofimàtica).

Primer de tot, caldrà iniciar una sessió amb l'usuari creat durant el procés d'instal·lació de Lubuntu. Una vegada introduïda la contrasenya de l'usuari, es mostra l'escriptori de la distribució Lubuntu i una finestra en la qual es demana si es vol actualitzar l'equip:

En cas de voler actualitzar l'equip, serà necessari clicar el botó Aplica. Tot seguit caldrà introduir la contrasenya de l'usuari administrador de l'equip:

Espereu que s'instal·lin les actualitzacions del sistema Lubuntu:
Finalment, es mostra una finestra on s'informa que serà necessari reiniciar l'equip per aplicar les actualitzacions:

NOTA: Per al procés de linkatització de Lubuntu no es requereix reiniciar l'equip. Al final del procés de linkatització sí que serà necessari reiniciar l'ordinador per la qual cosa s'aplicaran també les actualitzacions descarregades.

L'equip de la Linkat ha desenvolupat el paquet linkat-install que facilita la tasca de linkatització.

Primerament, cal descarregar el paquet linkat-install. Per descarregar-lo caldrà obrir el navegador d'internet. En aquest cas, es farà servir el Firefox donat que és el navegador predeterminat en Lubuntu 22.04:


Tot seguit s'haurà de clicar en aquest enllaç per descarregar el paquet linkat-install.

El paquet linkat-install_22.04-4_all.deb es desarà al disc dur a la carpeta Baixades:

Per instal·lar el paquet podeu fer doble clic a sobre del fitxer linkat-install descarregat:
Si es fa clic a sobre del botó Install Package, es procedirà a fer la instal·lació del paquet per la qual cosa és necessari introduir la contrasenya de l'usuari administrador de l'equip:
Un cop instal·lat el paquet linkat-install, caldrà anar al menú d'inici i cercar l'aplicació Linkat installer a dins del menú Eines de sistema:
Quan s'executi el programa Linkat installer, s'obrirà un terminal i serà necessari escriure la contrasenya de l'usuari administrador de l'equip:

Una vegada introduïda la contrasenya, es descarregarà tot un conjunt de paquets des d'Internet:

En un moment donat, es mostrarà la pantalla següent per seleccionar el gestor de finestres, caldrà seleccionar el gestor lightdm:
En acabar tot el procés, es mostrarà una finestra on s'informa que el procés de linkatitzacó de Lubuntu 22.04 ha acabat correctament:

Configuració dels escriptoris existents

Tots els usuaris nous que es creïn una vegada s'ha instal·lat la Linkat Lleugera, ja disposaran de l'aparença de la Linkat, però els usuaris existents a l'ordinador, com ara l'usuari que ha realitzat la instal·lació, no tindran l'aspecte de la Linkat de forma automàtica, però es pot modificar fàcilment.

Aquest és l'aspecte de l'escriptori predeterminat de Lubuntu 22.04:

L'usuari que realitza la instal·lació de la Linkat Lleugera, al final del procés, no disposa de l'aparença que caracteritza a la Linkat, però es pot modificar executant des de terminal l'ordre següent:
En cas de respondre afirmativament, serà necessari introduir la contrasenya de l'usuari administrador de l'equip:
Un cop finalitzat el procés de linkatització del perfil d'usuari amb el que s'ha fet la instal·lació de Lubuntu, cal escriure l'ordre:
Una vegada reiniciat l'equip, la pantalla d'entrada d'usuaris té l'aspecte següent:
I si s'inicia la sessió amb un usuari, l'aspecte de l'escriptori de la Linkat lleugera 22.04 és el següent:

Modificar l'escriptori d'usuaris estàndard existents

Per modificar usuaris estàndard ja existents cal executar l'ordre apply-skel des d'un usuari administrador indicant el nom d'usuari i la ruta del seu directori personal.

Per exemple, si es vol modificar l'aspecte de l'usuari prof, s'ha d'executar l'ordre següent:

apply-skel prof /home/prof 

Si es vol executar l'aspecte de l'usuari infantil i el seu directori personal es troba a /home-local/infantil, s'ha d'executar l'ordre següent:

apply-skel infantil /home-local/infantil