Wiki Linkat

Linkat Lleugera Clonezilla

De Wiki Linkat

Per facilitar la instal·lació de la Linkat Lleugera s'ha desenvolupat una serie d'imatges de disc amb el programa
Clonezilla.Introducció

La Linkat Lleugera s'ha desenvolupat especialment per a ordinadors antics o de baixes prestacions, en aquests ordinadors de vegades una instal·lació estàndard pot donar algun problema. Per exemple ordinadors sense suport de PAE o targetes gràfiques molt antigues que no ja es troben suportades. Per aquest motiu s'han desenvolupat aquestes imatges de disc.

Aquestes imatges Clonezilla de la Linkat lleugera s'han d'utilitzar només en cas que la instal·lació a partir de la ISO de la Linkat lleugera hagi fallat o bé que es vulgui fer un desplegament massiu de la Linkat lleugera a les màquines del centre.

IMPORTANT: Cal tenir present que aquestes imatges esborren tot el contingut del disc dur i no són apropiades per fer arrencades duals ja que eliminen el sistema operatiu instal·lat en disc.

Quina imatge escollir

Al servidor tenim allotjades diferents imatges de disc en dos directoris: PAE i NO-PAE.

Les imatges sota del directori PAE corresponen a una instal·lació estàndard de la Linkat lleugera.

Les imatges que hi ha dins de la carpeta NO-PAE corresponen a una instal·lació específica per a ordinadors portàtils que disposen d'una CPU Pentium M i que tot i suportar PAE no el mostren al sistema operatiu.

Si en el moment de fer la instal·lació de la Linkat lleugera, el sistema operatiu mostra un missatge indicant que el maquinari no suporta PAE, caldrà utilitzar les imatges que hi ha dins del directori NO-PAE.

A dins de cadascuna de les carpetes anteriors, hi ha dues subcarpetes anomenades: 14.0.1 i 14.04.3. Dins d'aquestes subcarpetes hi ha imatges de Clonezilla corresponents a la release 1 de Lubuntu i a la release 3 de la Lubuntu (base utilitzada per fer la ISO de la Linkat lleugera). S'ha de tenir en compte que amb plaques gràfiques antigues pot succeir que en una release de Lubuntu aquesta placa estigui suportada i en una release superior es perdi aquest suport. Per aquest motiu s'ha fet una imatge específica amb aquesta release 1 de Lubuntu. Val a dir que totes aquestes imatges ja es troben Linkatitzades per la qual cosa no cal fer res un cop s'han restaurat.

La mida mínima de disc per tal de poder aplicar aquestes imatges és de 20 Gb. La contrasenya assignada a aquestes imatges és l'estàndard en les instal·lacions Linkat.

Descàrrega

Les imatges Clonezilla es poden descarregar des de l'enllaç següent: