Wiki Linkat

Línies de treball

De Wiki Linkat

Linkat 3.0

Algunes característiques de la nova versió:

* Canvi de nucli de la distribució. La base de la distribució passa a Opensuse [1] (a partir de l'Opensuse 11.1)


Imatge:opensuselogovn5.jpg

* Versions anuals de la distribució intentant que coincideixin amb el curs escolar.

* Millora en l'script d'aula

* Adaptació a les necessitats de la Gestió remota.

* Millora en el sistema d'actualització del programari.

* Millora en programari estratègic: Edició de Vídeo, creació de continguts digitals...

Es preveu la primera versió operativa per finals d'abril'09.