Wiki Linkat

KmPlot

De Wiki Linkat

Imatge:LogoKmPlot.png

KmPlot és un representador gràfic de funcions matemàtiques amb un verificador intern molt potent. Està inclòs en el desenvolupament del projecte KDE-Edu.

L'aplicació permet representar diverses funcions simultàniament i combinar-les entre si per construir-ne de noves. KmPlot genera funcions paramètriques i en coordenades polars. Pot emprar múltiples tipus de graelles i possibilita la impressió precisa dels gràfics a escala.


Trets més característics

  • Mètrica precisa d'impressió
  • Suporta diferents tipus de gràfics:
-Cartesianes explícites de la forma y = f(x).
-Paramètriques, on els components x i y s'especifiquen com funcions d'una variable independent.
-Polars de la forma r = R(θ).
-Implícites, on les coordenades x i y es relacionen per mitjà d'una expressió.
-Diferencials explícits.
  • Incorpora opcions de visualitzat altament configurables (trama, eixos, quadrícula).
  • Pot exportar a format de mapa de bits (BMP i PNG) i Scalable Vector Graphics (SVG).
  • Possibilitat de guardar les sessions en format de lectura XML.
  • Permet apropar o allunyar la zona gràfica mitjançant el zoom.
  • Capacitat per realitzar la 1ª i 2ª derivada i la integral d'una funció a la graella.
  • Suporta constants definides per l'usuari i els valors dels paràmetres.
  • Proporciona algunes característiques numèriques i visuals com:
-Omplir i calcular l'àrea entre el gràfic i el primer eix.
-Trobar els valors màxim i mínim.
-Canviar paràmetres de la funció dinàmicament.
-Dibuixar funcions derivades i integrals.Adreces d'interès

Pàgina oficial
http://docs.kde.org/en_GB/HEAD/kdeedu/kmplot/

Manual de KmPlot
http://docs.kde.org/stable/es/kdeedu/kmplot/index.html