Wiki Linkat

KTechlab

De Wiki Linkat

Imatge:Ktechlablogo.png


KTechlab és un entorn de desenvolupament integrat per el tractament de circuits electrònics analògics, digitals i microprogramats bàsics amb microcontroladors PIC.

Ha estat ideat principalment per ser utilitzat en l'educació o per aficionats.

Posseeix llenguatges d'alt nivell complementaris (quadres de flux i Microbe), disposa d'oscil·loscopi, utilitza una interfície gràfica KMDI i incorpora tots els elements necessaris per dissenyar circuits.

La simulació lògica és ràpida i pot suportar molts components lògics com:

  • Portes lògiques AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR, Inversor, Buffer.
  • Botó d'entrada i indicador de sortida.
  • Entrada de rellotge.
  • Flip-flops (JK, RS i D-type).
  • BCD to seven-segment display.
  • Comptador binari de quatre bits.
  • Multiplexor i demultiplexor.
  • Sumador.
  • Conversor A/D i D/A.
  • Comparador de magnituds.Adreces d'interès:

Pàgina oficial
http://ktechlab.org/

Pàgina en castellà (molt completa)
http://linexedu.educarex.es/index.php/KTechLab