Wiki Linkat

KBruch

De Wiki Linkat

Imatge:Kbruchlogo.png

KBruch és un programa molt senzill per la pràctica del càlcul amb fraccions, que disposa de quatre exercicis diferents per aquest propòsit:

  • Tasques de fracció a les quals cal solucionar una operació indicant quin és el resultat. Fa servir sumes, restes, multiplicacions i divisions.
  • Comparació de fraccions, hem d'indicar quina és la fracció més gran.
  • Conversió, consisteix en passar a forma de fraccions els decimals.
  • Factorització cal passar a producte de factors el valor d'un nombre.

El KBruch ens mostra el nombre de tasques realitzades i el percentatge de les resoltes correctament i erròniament.


350


Adreces d'interès:

Pàgina oficial
http://edu.kde.org/kbruch/

Manual en català
http://docs.kde.org/kde3/ca/kdeedu/kbruch/index.html