Wiki Linkat

Instal·lació per USB de Linkat 4

De Wiki Linkat

La Linkat 4 es distribueix en un únic fitxer en format ISO que serveix tant per a generar un DVD com per a preparar un llapis de memòria USB arrencable. Posant en marxa l'ordinador amb qualsevol d'aquests dos suports podreu iniciar una sessió de Linkat 4 "live" que us permetrà treballar amb normalitat sense deixar res instal·lat ni modificar la configuració de l'ordinador. A l'escriptori de treball d'aquesta sessió "live" hi trobareu una icona que us permetrà instal·lar la Linkat a l'ordinador. La contrasenya que demana és "linux".

La instal·lació de la Linkat 4 a partir de dispositius USB és convenient per aquelles màquines que no disposen de lector de DVD, com ara els Netbooks. Un altre avantatge és que permet escurçar notablement el temps de posada en marxa i instal·lació del sistema, ja que la càrrega de dades des d'un dispositiu USB és molt més ràpida que des d'un DVD.

Contingut

Crear un USB instal·lador amb la ISO de la Linkat 4

Amb aquesta guia podreu crear un instal·lador de la Linkat 4 en un dispositiu USB.

La guia original la trobareu al web d'OpenSUSE.

Requisits

 • Fitxer ISO de la Linkat 4 Live.
 • Programa imagewriter.
 • Llapis USB o disc dur USB. La capacitat mínima del dispositiu USB ha de ser de 3 GB, ja que el contingut del DVD ocupa 2,6 GB.
 • Linkat 3, Linkat 4, Windows XP o Vista instal·lat a l'ordinador amb accés de root o administrador.

Crear el USB instal·lable

 • Descarregar el fitxer ISO de Linkat 4 Live
 • Instal·lar el programa imagewriter a l'ordinador. El teniu disponible per Linkat 3, Linkat 4 i Windows XP i Vista
 • Inserir el llapis USB a l'ordinador i desmuntar la unitat
 • Executar el programa Imagewriter. A Linkat 3 el trobareu a Aplicacions: Utilitats: Arxiu: SUSE Studio Imagewriter. Cal punxar el llapis USB abans d'executar el programa. En el moment d'iniciar, demana la contrasenya de root
 • Comprovar que ha quedat seleccionat correctament l'USB a la part inferior de la finestra de l'Imagewriter
 • Seleccionar el fitxer ISO de la Linkat 4

 • L'Imagewriter per Windows només mostra els fitxers .raw, per tant, cal escriure *.* per poder seleccionar el fitxer .iso que vulguem al quadre de text
 • Pressionar el botó "Write". Apareixerà una finestra emergent anunciant-nos que s'esborrarà tot el contingut del llapis de memòria. Acceptem per començar a generar l'USB.

Arrencar la Linkat 4 des d'un llapis USB

Una vegada creat el llapis USB amb la ISO de la Linkat 4 només cal arrencar un ordiandor amb el llapis USB punxat i seleccionar a la BIOS de l'ordinador que es vol arrencar des d'un dispositiu USB.

Si l'ordinador no arrenca la Linkat 4 pot ser perquè l'ordinador no accepti arrencada per USB o calgui punxar el llapis USB als ports de darrera de l'ordinador.