Wiki Linkat

Gestió d'Usuaris del Servidor

De Wiki Linkat

La Linkat incorpora el programa GUS que permet la Gestió d'Usuaris del Servidor Linkat.

L'alta massiva d'usuaris es fa a través del SAGA. En concret, a l'apartat: "Dades de Matrícula", es marquen els camps:

1- Dades generals de l'alumne
9- Matrícula

tal i com s'aprecia a la figura següent:

Image:Exmagen5.jpg

Per tal que el programa GUS funcioni correctament s'ha de marcar a més a més el camp 6:

6- Variables lliures

que permet exportar el camp GEN_IDALUMNE.


El fitxer SAGA exportat té el format següent:

GEN_NOM,GEN_COGNOM1,GEN_COGNOM2,GEN_DATANAIXEMENT,MAT_CURSESCOLAR,MAT_PLAESTUDIS,MAT_NIVELL,MAT_REGIM,MAT_ITINERARICODI,MAT_ITINERARI,MAT_SOLTES,MAT_GRUPCLASSE,MAT_RELIGIO,MAT_LLENGUAESTRANGERA1,MAT_LLENGUAESTRANGERA2,MAT_DATA,MAT_NUMEROMATRICULA,MAT_AEO,MAT_ULTIMCURS,MAT_ESCOLARITATANTERIOR,MAT_VIAACCESPAAU,MAT_MODALITATDANSAMUSICA,MAT_RESOLUCIODEPARTAMENT,VL_CODI,VL_TEXT,VL_TIPUS,GEN_IDALUMNE

PROVA1, ,,1992-06-04,2009/2010 ,CFPM  0201,1,D,,,F,CFPM 0201 B,,,,2009-07-07,2009/3359,T,,,,,,ActEntorn,Sí,B,16575992254

PROVA2, ,,1992-06-04,2009/2010 ,CFPM  0201,1,D,,,F,CFPM 0201 B,,,,2009-07-07,2009/3359,T,,,,,,AtenHospital,Sí,B,16575992255

PROVA3, ,,1992-06-04,2009/2010 ,CFPM  0201,1,D,,,F,CFPM 0201 B,,,,2009-07-07,2009/3359,T,,,,,,Foto,Sí,B,16575992256

PROVA4, ,,1992-06-04,2010/2011 ,PPAS    ,1,D,,,F,PPAS 1 A,,,,2010-07-15,2010/4493,T,,,,,,ActEntorn,Sí,B,16575992257

PROVA5, ,,1992-06-04,2010/2011 ,PPAS    ,1,D,,,F,PPAS 1 A,,,,2010-07-15,2010/4493,T,,,,,,AtenHospital,Sí,B,16575992258

PROVA6, ,,1992-06-04,2010/2011 ,PPAS    ,1,D,,,F,PPAS 1 A,,,,2010-07-15,2010/4493,T,,,,,,Foto,Sí,B,16575992259

NOM,COGNOM1,COGNOM2,1998-05-08,2010/2011 ,ESO LOE   ,1,D,,,F,,NO,IA,NO,2010-07-23,2010/4555,T,,,,,,ActEntorn,Sí,B,18673045960


Si un centre no utilitza encara el SAGA i vol fer ús de l'aplicatiu, pot generar un fitxer tot respectant l'encapçalament del fitxer. L'únic requisit és que es generi un identificador únic per al 5è camp GEN_IDALUMNE