Wiki Linkat

GeoGebra

De Wiki Linkat

Imatge:geogebra logo.png

GeoGebra és un programari de matemàtiques per la educació secundària que combina geometria, àlgebra i càlcul, amb el que podeu fer construccions fent servir tant punts, vectors, segments, rectes i seccions còniques com funcions.

Amb aquesta aplicació podeu, d'una manera molt senzilla, fer construccions amb punts, figures, segments, rectes, vectors, còniques i també amb gràfiques de funcions que es poden modificar dinàmicament amb el ratolí.


Una de les característiques més destacables del GeoGebra és que cada expressió de la finestra algèbrica es correspon amb un objecte de la finestra geomètrica i a l'inrevés.

Al Geogebra es poden introduir equacions i coordenades directament. Així, té la potència d’utilitzar variables vinculades a números, vectors i punts; permet trobar derivades i integrals de funcions; i ofereix un repertori de comandaments propi de l’anàlisi matemàtica, com per exemple, per identificar punts singulars d’una funció, arrels o extrems.


Adreces d'interès

Pàgina web del programa
http://www.geogebra.org/cms/

Pràctiques amb GeoGebra

Més pràctiques