Wiki Linkat

Fonts de lletres

De Wiki Linkat

Instal·lar nous tipus de lletra a la Linkat

a) Per a un sol usuari.

Heu de copiar el fitxer TrueType (fitxers amb extensió .ttf) al directori:

/home/nom_usuari/.fonts (el punt de davant del nom vol dir que el directori és ocult)

Si el directori no existeix haureu de crear-lo.

b) Per a tots els usuaris de l'ordinador.

Heu d'iniciar sessió amb l'usuari administrador del sistema (root) i copiar els fitxers TrueType al directori:

/usr/share/fonts/truetype

Després heu d'obrir una consola, identificar-vos com a root i executar l'ordre:

fonts-config

Un cop fet això els nous tipus de lletra estaran disponibles per a tots els usuaris del sistema.