Wiki Linkat

Extreure fitxers de paquets rpm

De Wiki Linkat

Com extreure fitxers de paquets rpm sense necessitat d'instal·lar-lo: (Extret de [1]

Imatge:Consola_k.png

La comanda rpm no té cap opció que permeti extreure el contingut d'un paquet rpm sense instal·lar-lo. La comanda rpm2cpio permet fer aquesta tasca.

Per tal de fer aquesta extracció només cal executar la comanda:

rpm2cpio el_meu_paquet_rpm.rpm | cpio -idmv

Per exemple:

Si es vol descomprimir el contingut del paquet freemind [2], només cal executar la comanda:

rpm2cpio freemind-0.9.0_RC3-12.1.i586.rpm | cpio -idmv

I la sortida de la comanda són els fitxers i/o directoris:

./usr/share/applications/freemind.desktop
./usr/share/java/freemind
./usr/share/java/freemind/FreeMind.exe
./usr/share/java/freemind/accessories
./usr/share/java/freemind/accessories/freemind2applet.xsl
./usr/share/java/freemind/accessories/freemind2flash.xsl
./usr/share/java/freemind/accessories/freemind2html.css
./usr/share/java/freemind/accessories/freemind2html.xsl

........
........

./usr/share/java/freemind/patterns.xml
./usr/share/pixmaps/freemind.png
13625 blocks

La sortida de la comanda rpm2cpio es pot passar a través de la comanda cpio amb les opcions següents:

    * i: Restore archive
    * d: Create leading directories where needed
    * m: Retain previous file modification times when creating files
    * v: Verbose i.e. display progress