Wiki Linkat

Evergreen

De Wiki Linkat

Contingut

Què és Evergreen?

Evergreen és un projecte comunitari per prolongar el manteniment d'antigues versions d'OpenSUSE.

Actualment les distribucions suportades són openSUSE 11.1 (Linkat 3) i openSUSE 11.2 (Linkat 4).

La finalitat és proporcionar tantes actualitzacions com sigui possible dels programes més importants i del kernel 2.6.32.

Es recomana fer l'actualització només dels programes necessaris. El kernel només es recomana si es troben problemes de compatibilitat amb el maquinari.

Repositoris

Per cada versió de Linkat es troben dos repositoris.

 • El repositori de programes conté actualitzacions a alguns programes importants. Es recomana fer només l'actualització dels programes necessaris i no de tot el sistema. Podeu revisar la llista de paquets en els següents enllaços:
  Paquets Linkat 3

  Paquets Linkat 4
 • El repositori kernel conté la versió 2.6.32 de kernel paquetitzada per Linkat 3 i per Linkat 4. Aquest kernel es recomana actualitzar quan es troben problemes de compatibilitat de maquinari.

Evergreen Linkat 3

 • Programes 
http://download-linkat.xtec.cat/mirror/evergreen/11.1/standard/
 • kernel 2.6.32
http://download-linkat.xtec.cat/mirror/evergreen/11.1:/kernel-2.6.32:/Test/standard/

Evergreen Linkat 4

 • Programes
http://download-linkat.xtec.cat/mirror/evergreen/11.2/standard/
 • kernel 2.6.32
http://download-linkat.xtec.cat/mirror/evergreen/11.2:/kernel-2.6.32:/Test/standard/

Com s'activa?

 • Cal afegir els diferents repositoris des del YaST / Software Repositories
 • Des del Yast / Gestor de programari es poden realitzar les instal·lacions i actualitzacions que calguin.

Més informació