Wiki Linkat

Dell S300wi

De Wiki Linkat

Contingut

Canó Interactiu Dell S300wi en Linkat

Nota: Aquest procediment només és necessari si es vol fer servir el canó en la seva modalitat interactiva. Si només es vol fer servir com a canó de projecció, no cal realitzar cap tasca addicional. Linkat és plenament compatible amb els canons de projecció que hi ha al mercat.

Instal·lació del programari en Linkat 3 i4

El funcionament del canó Dell S300 wi en la seva modalitat interactiva requereix la instal·lació d'un programari específic per tal que sigui detectat correctament.

En concret, en Linkat GNU/Linux s'ha d'instal·lar el programa linkat-dellS300wi que es troba al repositori de la distribució.

La instal·lació d'aquest programa es fa a través del YaST -> Gestió de programari. Un cop s'ha accedit al mòdul de gestió de programari, es fa la cerca del paquet tal i com es mostra a la figura següent:Nota: El YaST es troba al menú: Aplicacions -> Sistema -> Sistema


Un cop instal·lat el programa, caldrà sortir de la sessió perquè el canó interactiu sigui detectat. En cas que el cable USB del canó interactiu no estigui connectat a l'ordinador en el moment d'iniciar la sessió de l'usuari/ària, caldrà fer la detecció manual que es descriu a continuació.


NOTA: De forma temporal, el paquet linkat-dellS300wi es pot descarregar des de: http://download-linkat.xtec.cat/d83/Linkat-dellS300wi/linkat-dellS300wi-11.2-2.1.i586.rpm

Detecció manual del canó interactiu

Tal i com s'ha esmentat anteriorment, si en el moment d'iniciar la sessió d'usuari/ària el canó interactiu no es troba connectat, caldrà anar al menú d'aplicacions i clicar a sobre del programa linkat-dellS300wi. Aquest aplicatiu es troba al menú: Sistema-> Maquinari


A la figura següent es mostra amb més detall la ubicació de la icona de l'aplicatiu:Descàrrega del programari Sankoré

Aquests canons interactius no vénen amb cap programari de PDI per la qual cosa es proposa la descàrrega i instal·lació del programari Sankoré, programari lliure de pissarres digitals.

Aquest programari es pot descarregar des de la pàgina web del projecte:

http://open-sankore.org/

Es té previst que el programari Sankoré s'incorpori ja traduït al català als reposirtoris de la distribució Linkat GNU/Linux. Si es vol fer servir aquest programa es pot descarregar des de les URLs següent:

Linkat 4:

http://download-linkat.xtec.cat/d83/PDI_Sankore/Linkat4/Sankore31_linkat4_binx86.tar.bz2


Linkat edu 11.4:

http://download-linkat.xtec.cat/d83/PDI_Sankore/Linkat_EDU_11.4/sankore-1.25.00-0.scoude.os114.i586.rpm