Wiki Linkat

DNI electrònic

De Wiki Linkat

Descripció

El Document Nacional d'Identitat (DNI) és el document que acredita la identitat del seu titular. La nova versió d'aquest document incorpora un xip amb informació digital del seu propietari.

Les noves funcionalitats del DNIe són:

  • Acreditar electrònicament i de forma indubtable la identitat de la persona.
  • Signar digitalment documents electrònics amb validesa jurídica equivalent a la que proporciona la signatura manuscrita.

El programari del DNI electrònic permet la utilització d'aquest dispositiu en un sistema GNU/Linux (Linkat en aquest cas) i en aquelles planes web que el suporten.

Instal·lació i ús del DNI-e

Per a Linkat edu 12/14/16.04, podeu consultar el procediment d'instal·lació, configuració i ús del DNI-e en aquest enllaç:

https://docs.google.com/document/d/1o7YCMn8c2r_fF5iCqnU6JcxFbFjjkNMRMy0u5tADd3s

Més informació

http://www.dnielectronico.es/