Wiki Linkat

Categoria:Xarxa sense fils

De Wiki Linkat

Wifi és la abreviatura de Wireless Fidelity, és un conjunt de estàndards per xarxes sense fills basat en les especificacions IEEE 802.11


Contingut

Tipus de Wi-Fi

Els estàndards IEEE 802.11b i IEEE 802.11g són els més utilitzats internacionalment ja que la banda de 2.4 Ghz es troba disponible quasi a tot el món a una velocitat de 11 Mbps i 54 Mbps.

L'estàndard IEEE 802.11a opera a 5 Ghz, això fa que tingui menys interferències per que no opera a la mateixa freqüència que altres dispositius, però té un inconvenient, a més freqüència menys abast, per tant és important tindre una visió directa entre els punts a connectar per tal de que la comunicació sigui correcta.

L'estàndard IEEE 802.11n s'ha desenvolupat per millorar els altres estàndards amb un increment considerat de la velocitat màxima de transmissió de dades fins a 600 Mbps. Està basat en els altres dos estàndards afegint Multiple-Input Multiple-Output (MIMO), per tant és totalment compatible amb els altres tipus.


Modes de funcionament

Els punts d'accés i les targetes de xarxa sense fills tenen diferents tipus funcionament, el més utilitzat és Infraestructura (Managed).

Managed Aquesta és la forma de treballar dels punts d'accés i la més recomanada. Les targetes de xarxa sense fills es connecten al punt d'accés seleccionat prèviament. Seria l'equivalent a connectar els ordinadors a un swicth amb un cable ethernet.

Ad-hoc És la forma de connectar diferents ordinadors entre si sense passar per un punt d'accés, la seva comunicació no superarà els 11 Mbps encara que la targeta de xarxa suporti molt més.

Monitor Aquesta mode serveix per capturar paquets wifi de qualsevol dispositiu que estigui transmetent. S'acostuma a fer servir per auditories wireless.


Factors que influeixen a la qualitat del senyal

La claredat del senyal és la clau per una bona comunicació Wireless. Per una bona claredat cal tenir en compte diferents factors

Potència del senyal Un senyal fort permet una millor recepció en llargues distàncies. La normativa estatal pel nivell de senyal de transmissió és de 100mW per la freqüència de 2.4 Ghz i 1W per la freqüència de 5 Ghz. Es poden fer servir amplificadors per augmentar la potència del senyal si hi han pèrdues.

Distància La potència del senyal de radiofreqüència disminueix amb la distància. El senyal pot ser modificat de diferents formes per tal d'adequar-la a la distància que es vol recórrer. Això es pot realitzar amb els diferents tipus d'antena disponibles al mercat (omnidireccional, planar, satèl·lit...)

Interferències Els factors atmosfèrics com la neu i la pluja poden interferir al senyal i cal tindre-ho en compte quan es realitzen enllaços wireless en exteriors. Les transmissions wifi que es trobin en el mateix canal que el nostre, poden interferir i degradar el notre senyal, per tant sempre cal fer servir els canals menys utilitzats. Els aparells de radiofreqüències com microones poden degradar el nostre senyal.

Línia de visió El senyal necessita visió directa per tal de tindre una bona comunicació, si hi han obstacles, la comunicació es degrada. En interiors es poden aprofitar rebots del senyal en les parets i fins i tot el senyal és capaç de travessar parets, però depen molt del material amb el que està construït i el gruix de la paret.

Seguretat a les xarxes sense fills

Una desavantatge de les xarxes sense fills és la seva vulnerabilitat, per tant cal tenir diferents mesures per aconseguir una xarxa segura. Algunes d'aquestes mesures són molt simples i es poden vulnerar, però totes juntes fan que sigui molt complicat una entrada no desitjada a la nostre xarxa.

Encriptació És la mesura més important i amb la que s'evitaran més problemes. La resta de mesures es poden saltar si es tenen els coneixements, per això cal escollir una bona encriptació. Existeixen diferents tipus d'encriptació, però la més recomanada i segura és WPA. Tindre una encriptació WEP serveix per que no es connecti la majoria de gent, però és altament vulnerable.

Filtratge per MAC El punt d'accés només permet la entrada a la xarxa als equips amb una MAC específica.

Deshabilitar el DHCP El punt d'accés no dona automàticament una configuració per la nostre xarxa (IP, DNS i Gateway), per tant es pot estar connectat al punt d'accés, però sense una bona configuració no hi ha comunicació.

ESSID ocult Els punts d'accés es poden posar de forma oculta i així un equip no veurà la xarxa sense fills si fa una cerca, cal configurar a mà el nom de la xarxa.


Wifi a la Linkat

Per fer servir la wifi a la Linkat necessitem que el dispositiu estigui suportat. El més important és el Chipset i no la marca o model de la targeta wifi. És difícil recomanar una targeta wifi per que al mercat surten nous dispositius i desapareixen uns altres Els Chipsets més suportats són Intel, Atheros, Ralink, Zydas i Prism, però no vol dir que tots funcionin correctament. El chipset menys suportat és el Broadcom. Si el Yast troba el dispositiu hi han molts números per que funcioni a la Linkat.

El paquet kernel-pae-extra proporciona més drivers de Wifi per aquelles targetes que no es troben suportades pel kernel. Es recomana instal·lar aquest paquet si la Linkat 3 no et reconeix la targeta wifi per defecte.

El paquet wireless-tools proporciona les comandes necessàries per poder administrar la wifi. La eina per gestionar les xarxes sense fills de forma gràfica és el Network manager que es trobarà al costat del rellotge Imatge:Nm2.png . És una eina molt fàcil de fer anar.

Quan seleccionem una xarxa sense fills per connectar, ens preguntarà la seva contrasenya, una vegada introduïda ja connectarà al punt d'accés.

Des de terminal també es pot realitzar una connexió wifi, les comandes necessaries més importants són iwlist i iwconfig

Amb la comanda iwlist es pot realitzar una cerca de les xarxes sense fills iwlist wlan0 scan

Amb la comanda iwconfig es pot mirar quins dispositius wifi disposa l'equip i també associar-se amb un punt d'accés:

iwconfig wlan0 essid AIRES

Per connectar a la xarxa Eduroam, es pot fer servir aquesta guia

Ndiswrapper

Uns dels problemes més comuns de les wifi a Linux és la falta de drivers per part del fabricant, normalment subministren controladors per certs sistemes operatius i no per Linux, per aquelles targetes wifi que no són suportades de forma nativa per la Linkat, es pot fer servir l'eina ndiswrapper que fa servir el driver que subministra el fabricant per Windows. Normalment les targetes wifi amb Chipset Broadcom es poden fer anar amb aquesta eina.

Per realitzar una instal·lació amb ndiswrapper, cal instal·lar el paquet ndiswrapper i ndiswrapper-kmp-(pae, default...) i dispossar del driver per windows de la targeta que es vulgui instal·lar. El fitxer a fer servir és un *.inf.

Per instal·lar el driver: ndiswrapper -i fitxer.inf

Per comprovar si la targeta està ben instal·lada: ndiswrapper -l

Per fer anar el mòdul cal fer: modprobe ndiswrapper

Aquesta categoria no té cap pàgina ni fitxer.