Wiki Linkat

Categoria:Manteniment del sistema

De Wiki Linkat

Per corregir defectes i dependències trobades, tant durant l'ús com en l'adició de noves funcionalitats, millorant així l'ús del programari.

Aquesta categoria no té cap pàgina ni fitxer.