Benvingudes i benvinguts al portal Linkat

La Linkat és la distribució educativa de GNU/Linux que ha iniciat i ofereix el Departament d'Educació a la comunitat educativa. Es tracta d'un projecte de programari lliure que permet als centres educatius, però també a tota la societat, tenir accés de forma legal, gratuïta i amb suport tècnic professional, a un conjunt molt ampli d'aplicacions: educatives, d'ofimàtica, d'Internet, multimèdia...

Linkat i moodle  Final

 • Tenim previst aprofitat el servidor de l'aula argo de la dotació del curs passat per a instal·lar un moodle de centre.
  Es pot instal·lar moodle sobre linkat?
  Tindrem prou amb el manual d'instal·lació del servidor del linkat?
  Algú ho ha fet ja?
 • Hola,

  Ara no tinc la distribució funcionant i treballo sobre Debian. Però tant li fa. Per fer funcionar Moodle necessitareu tenir el servidor Apache funcional, PHP4/PHP5 i base de dades MySQL/PostgreSQL també treballant al servidor/(servidor-client).

  Suposo que podeu proveir-vos el programari a través del Yast (almenys de Moodle hi ha paquets, si més no .deb).

  Havent instal·lat el programari de suport, Moodle sol ser de bon preparar: tot per interfície htmp, tots els escripts PHP treballant amb formularis,... només haureu de tenir una base de dades funcional on Moodle pugui entrar a desar, tal com s'explica a la documentació del lloc (http://www.moodle.org).

  I també us caldrà, si el servidor és per a una bona quantitat de consultes, un servidor amb una mica de decència: memòria RAM i disc dur (si pot ser dos, per allò de les còpies de seguretat).

  Miquel
 • Jo ho he fet i no és facil, i segurament per a algú que no està acostumat a administrar linux gairebé impossible.

  Problemes que vaig tenir:
  - Has d'instal·lar el "apache2-mod-php4" (o alguna cosa així) per a que les pàgines php funcionin.
  - Has d'actualitzar la versió del mysql, ja que està instal·lada la 4.0.18 i el moodle necessita, com a mínim, la 4.1.16
  - Has de crear un usuari i una base de dades al mysql.
  - Has de canviar permisos en directoris.
  ...

  Ara mateix el tenim funcionant al meu institut. Tampoc no se si ho vaig fer de la forma més sencilla. Jo espero que als materials del curs telemàtic del moodle s'expliqui com fer tot això.

  Un consell... instaleu-ho al phobos o a una màquina amb windows, fins que ens preparin un bon manual.

 • T'envie la xuleta que he utilitzat jo per penjar el més recent moodle 1,62 amb un debian sarge , cal adaptar-la a Linkat però pot aclarir-te algunes coses.
  Salutacions.

  # Instal·lar moodle en un Debian sarge
  # Mirem les fonts dels paquests com root ( tot ho farem com root):
  su
  ****
  gedit /etc/apt/sources.list

  #afegim la linia per apuntar temporalment a Debian Etch (mysql ha de ser recent minim 4.1.16)
  deb ftp://ftp.es.debian.org/debian/ etch main contrib non-free

  #actualitzem els repositoris com root
  apt-get update


  # instal·lem apache2
  sudo apt-get install apache2
  ( demarà d'instal·lar també els paquets :apache2 apache2-common
    apache2-mpm-prefork apache2-utils els instal·len diguent si)

  # instal·lem php4 , php4-common , php4-gd , libapche2-mod-php4
  apt-get install php4
  apt-get install php4-gd
  apt-get install libapache2-mod-php4

  #Instal·lem mysql la base de dades
  apt-get install mysql-client-5.0
  (ens demanarà instal·lar mysql-common mysql-server-5.0 libapache2-mod-auth-mysql ,
  si no ens ho demana els instal·len amb apt-get install)

  #instal·lem la libreria de gràfics gd2
  apt-get install libgd2

  #instal·lem php4-mysql
  apt-get install php4-mysql

  #instalem un programa per gestionar bases de dades de forma fàcil
  apt-get install phpmyadmin

  #modifiquen el script /etc/php4/apache2/php.ini
  gedit /etc/php5/apache2/php.ini
      ( traguem el punt i coma de les linies
  ;extension=mysql.so
  ;extension=gd.so
      per deixar-les aixi:
  extension=mysql.so
  extension=gd.so
      ja està de moment)

  #Si volem pujar arxius amb el moodle mes grans de 8M cal canviar les linies
    upload_max_filesize y LimitRequestBody de 2M a 16M o el valor que vulgam
    posem
  upload_max_filesize = 16M
  post_max_size = 16M
    més tard en configurar moodle podrem posar LimitRequestBody de 2M a 16M


  # Reiniciem apache
  /etc/init.d/apache2 restart

  # creem un arxiu per veure variables de apache
  gedit /var/www/test.php

  # Escrivim dins l'arxiu anterior la frase següent:
  <? phpinfo(); ?>

  # Anem a un navegador com firefox i escrivim la adreça, i copiem la pàgina.
  http://localhost/test.php

  # baixem de http://moodle.org la darrera versió estable de moodle,
  la descomprimim i la movem a  la carpeta web, la versió de moodle pot variar
  mv moodle-1.6.2 /var/www

  #creem una carpeta per guardar les dades de moodle a la web
  mkdir /var/www/moodledata


  #modifiquem el propietaris i el grup de /var/www/moodle-1.6.2 i moodledata
  sudo chown -R www-data /var/www/moodle-1.6.2
  chown -R www-data /var/www/moodledata

  chgrp -R www-data /var/www/moodle-1.6.2
  chgrp -R www-data /var/www/moodledata
  i així ens estalviem que qualsevol usuari del servidor pugui modificar les dades de moodle

  # anem a un navegador i iniciem phpmyadmin
  http://localhost/phpmyadmin
  ( creem la base de dades moodle amb propietari moodle i la contrasenya que vulgam
  anotem el nom de base de dades, el propietari i el password, l'usuari moodle no ha
  de tenir privilegis de root sobre tot el sistema sols sobre la base de dades moodle )

  #anem a un navegador i escrivim http://localhost/moodle i seguim les instalacions de moodle

  # L'usuari inicial de moodle es dirà admin amb password admin , canvieu aquestes dades.
  # Mireu la documentació http://docs.moodle.org/ per trobar arxius d'ajuda.

  # Comenteu la linea de /etc/apt/sources.list
  gedit /etc/apt/sources.list
  ha de quedar així:
  #deb ftp://ftp.es.debian.org/debian/ etch main contrib non-free
  així Debian sarge torna a tenir com repositoris els normals

  #actualitzeu Debian sarge
  apt-get update
 • Hola a tothom!

  Resulta que estic mirant d'instal·lar Moodle en una Intraweb i no em va gaire bé, us explico, a la máquina on he estic mirant

  de fer s'ha instal·lat Edubuntu 14.04, i l'hem Linkatitzat com a Servidor de Centre amb l'script 'Linkat Server' que es troba

  als repositoris. S'ha configurat LDAP, SAMBA, NFS.. per que els clients (Linkat 4) puguin muntar les carpetes en remot, etc..

  fins aqui tot anava bé.

  He descarregat el fitxer .zip que conté els fitxers de la intraweb a:

  http://projectestac.github.io/intraweb/projectestac-intraweb-2.2-0-g75025d2.zip

  he pujat els fitxers de la intranet (intraweb) al servidor dins la ruta '/var/www/html/intranet' i creat una base de dades

  mysql tal que així:

  Nom Base dades: intranet
  host: localhost
  tipus: innodb
  charset: utf8
  usuari: root
  password: xxxx

  Fet això he anat a 'http:/ip_servidor/intranet' i he seguit els passos per a finalitzar la instal·lació, com bé demana s'han

  donat els permisos 777 als següents directoris:

  /var/www/html/intranet/pnTemp
  /var/www/html/intranet/zkdata
  /var/www/html/intranet/config/config.php

  Terminada la insta·lació s'ha eliminat el directori:

  /var/www/html/intranet/install

  i el fitxer

  /var/www/html/intranet/install.php

  i aquesta sembla funcionar bé.

  Es procedeix a instal·lar Moodle, el procés seguit es detalla al següent video:

  https://www.youtube.com/watch?v=H5vAzBrRxzI

  Per tenir-ho tot 'ad-hoc' resumiré ràpidament el que s´ha fet:

  * instal·lar Apache2, MySql (client i servidor) i php5
  * descarregar Moodle via 'git' i pujar-ho al servidor:
  -> 'sudo apt-get install git-core'
  'cd /opt'
  'sudo git clone git://git.moodle.org/moodle.git'
  'sudo git branch -a'
  'sudo git branch --track MOODLE_28_STABLE origiin/MOODLE_28_STABLE'
  'sudo git checkout MOODLE_28_STABLE'
  'sudo cp -R /opt/moodle /var/www/html'
  'sudo mkdir /var/moodledata'
  'sudo chown -R 'www-data' /var/moodledata'
  'sudo chmod -R 777 /var/moodledata'
  'sudo chmod -R 0755 /var/www/html/moodle'
  * modificar el fitxer /etc/mysql/my.cnf agregant aquesta línea a la secció [mysqld]
  'default-storage-engine innodb'
  * anat a 'http:192.168.0.230/moodle' i terminar la instal·lació, es crea una base de dades:
  Nom Base dades: moodle
  host: localhost
  tipus: innodb
  charset: utf8
  usuari: root
  password: yyyy
  (NOTA: S'han de modificar provisionalment el permissos a /var/www/html/moodle a 777 per
  fer-ho, després es restauren un altre cop a 0755)

  Fet això, s'ha modificat el fitxer '/var/www/html/intranet/config/config.php' perque reconegui la base de dades de moodle,

  deixant-ho així:

  $PNConfig['DBInfo']['default']['dbtype'] = 'mysql';
  $PNConfig['DBInfo']['default']['dbhost'] = 'localhost';
  $PNConfig['DBInfo']['default']['dbuname'] = 'root';
  $PNConfig['DBInfo']['default']['dbpass'] = 'xxxx';
  $PNConfig['DBInfo']['default']['dbname'] = 'intranet';
  $PNConfig['DBInfo']['default']['encoded'] = 0;
  $PNConfig['DBInfo']['default']['pconnect'] = 0;
  $PNConfig['DBInfo']['default']['dbtabletype'] = 'innodb';
  $PNConfig['DBInfo']['default']['dbcharset'] = 'utf8'; // changed from 'latin1'!

  $PNConfig['DBInfo']['moodle']['dbtype'] = 'mysqli'; // NO ES UNA ERRATA, ES AIXÍ :)
  $PNConfig['DBInfo']['moodle']['dbhost'] = 'localhost';
  $PNConfig['DBInfo']['moodle']['dbuname'] = 'root';
  $PNConfig['DBInfo']['moodle']['dbpass'] = 'yyyy';
  $PNConfig['DBInfo']['moodle']['dbname'] = 'moodle';
  $PNConfig['DBInfo']['moodle']['encoded'] = 0;
  $PNConfig['DBInfo']['moodle']['pconnect'] = 0;
  $PNConfig['DBInfo']['moodle']['dbtabletype'] = 'innodb';
  $PNConfig['DBInfo']['moodle']['dbcharset'] = 'utf8'; // will be changed to 'utf' after PN 0.8!

  Deixat els canvis i anar a moodle i entrar com a administrador fins a 'Administració del lloc -> Connectors -> Autenticació ->

  Base de dades externa' i sha configurat amb la de la intranet:

  Base dades: mysql
  nom: intranet
  usuari: root
  pass: xxxx
  taula: z_users
  camp nom usuari: pn_users
  camp contrasenya: pn_pass
  Format contrasenya: Text clar

  S'han desat els canvis i comprovat que funciona bé i sembla que funciona (configuració de la prova amb èxit).

  Desde la intranet s'ha activat el mòdul 'iw_moodle' i configurat desde 'El meu compte -> Tauler d'Administració -> Continguts

  -> Moodle' deixant-ho així:

  localització: ../moodle
  prefix taules: mdl_
  compte usuari: guest
  pais: spain
  ciutat: Barcelona
  idioma: 'Tria un idioma' ->>> NO SURTEN EL IDIOMES !!!
  Hora: local del servidor

  las bases de dades están enllaçades, és a dir, desde la intranet reconeix els usuaris de moodle, pot crear usuaris a moodle,

  gestionar els cursos i tot això. Creo un Bloc de Moodle per a la intranet i per acabar es copia l'arxiu 'index_iw.php' desde

  '/var/www/html/intranet/modules/iw_moodle/' fins a /var/www/html/moodle'.

  El problema està en que l'enllaç 'vers a moodle' NO FUNCIONA i es queda a la intranet sense anar realment al moodle, al

  navegador queda l'adreça següent:

  http://192.168.0.230/intranet/index.php?module=Moodle&id=0

  i d'aqui no he pogut passar, m'he remirat el fitxer '/var/www/html/moodle/config.php' i toto sembla bé:

  -------------------//
  <?php // Moodle configuration file

  unset($CFG);
  global $CFG;
  $CFG = new stdClass();

  $CFG->dbtype = 'mysqli';
  $CFG->dblibrary = 'native';
  $CFG->dbhost = 'localhost';
  $CFG->dbname = 'moodle';
  $CFG->dbuser = 'root';
  $CFG->dbpass = 'super';
  $CFG->prefix = 'mdl_';
  $CFG->dboptions = array (
  'dbpersist' => 0,
  'dbport' => '',
  'dbsocket' => '',
  );

  $CFG->wwwroot = 'http://192.168.0.230/moodle';
  $CFG->dirroot = '/var/www/html/moodle'; // AIXÒ NO HI ERA està posat manualment
  $CFG->dataroot = '/var/moodledata';
  $CFG->admin = 'admin';

  $CFG->directorypermissions = 00777;

  require_once("$CFG->dirroot/lib/setup.php");
  #require_once(dirname(__FILE__) . '/lib/setup.php');
  // There is no php closing tag in this file,
  // it is intentional because it prevents trailing whitespace problems!
  -------------------//

  Mirant un servidor Linkat 3 amb moodle em vaig a donar del 'dirroot' que no existía, ho he creat, modificat el 'require

  once(...etc...)' i res no funciona.

  Estaría molt agraït si em puguèssiu donar un cop de mà, porto tres dies mirant-ho tot i RES del que modifico em funciona i no

  se que més fer. Salutacions!

  diego

  Diego.
 • diegogarces

  Hola a tothom!

  Resulta que estic mirant d'instal·lar Moodle en una Intraweb i no em va gaire bé, us explico, a la máquina on he estic mirant de fer s'ha instal·lat Edubuntu 14.04, i l'hem Linkatitzat com a Servidor de Centre amb l'script 'Linkat Server' que es troba als repositoris. S'ha configurat LDAP, SAMBA, NFS.. per que els clients (Linkat 4) puguin muntar les carpetes en remot, etc..

  fins aqui tot anava bé.

  He descarregat el fitxer .zip que conté els fitxers de la intraweb a:

  http://projectestac.github.io/intraweb/projectestac-intraweb-2.2-0-g75025d2.zip

  he pujat els fitxers de la intranet (intraweb) al servidor dins la ruta '/var/www/html/intranet' i creat una base de dades mysql tal que així:

  Nom Base dades: intranet
  host: localhost
  tipus: innodb
  charset: utf8
  usuari: root
  password: xxxx

  Fet això he anat a 'http:/ip_servidor/intranet' i he seguit els passos per a finalitzar la instal·lació, com bé demana s'han donat els permisos 777 als següents directoris:

  /var/www/html/intranet/pnTemp
  /var/www/html/intranet/zkdata
  /var/www/html/intranet/config/config.php

  Terminada la insta·lació s'ha eliminat el directori:

  /var/www/html/intranet/install

  i el fitxer

  /var/www/html/intranet/install.php

  i aquesta sembla funcionar bé.

  Es procedeix a instal·lar Moodle, el procés seguit es detalla al següent video:

  https://www.youtube.com/watch?v=H5vAzBrRxzI

  Per tenir-ho tot 'ad-hoc' resumiré ràpidament el que s´ha fet:

  * instal·lar Apache2, MySql (client i servidor) i php5
  * descarregar Moodle via 'git' i pujar-ho al servidor:
  -> 'sudo apt-get install git-core'
  'cd /opt'
  'sudo git clone git://git.moodle.org/moodle.git'
  'sudo git branch -a'
  'sudo git branch --track MOODLE_28_STABLE origiin/MOODLE_28_STABLE'
  'sudo git checkout MOODLE_28_STABLE'
  'sudo cp -R /opt/moodle /var/www/html'
  'sudo mkdir /var/moodledata'
  'sudo chown -R 'www-data' /var/moodledata'
  'sudo chmod -R 777 /var/moodledata'
  'sudo chmod -R 0755 /var/www/html/moodle'
  * modificar el fitxer /etc/mysql/my.cnf agregant aquesta línea a la secció [mysqld]
  'default-storage-engine innodb'
  * anat a 'http:192.168.0.230/moodle' i terminar la instal·lació, es crea una base de dades:
  Nom Base dades: moodle
  host: localhost
  tipus: innodb
  charset: utf8
  usuari: root
  password: yyyy
  (NOTA: S'han de modificar provisionalment el permissos a /var/www/html/moodle a 777 per
  fer-ho, després es restauren un altre cop a 0755)

  Fet això, s'ha modificat el fitxer '/var/www/html/intranet/config/config.php' perque reconegui la base de dades de moodle,

  deixant-ho així:

  $PNConfig['DBInfo']['default']['dbtype'] = 'mysql';
  $PNConfig['DBInfo']['default']['dbhost'] = 'localhost';
  $PNConfig['DBInfo']['default']['dbuname'] = 'root';
  $PNConfig['DBInfo']['default']['dbpass'] = 'xxxx';
  $PNConfig['DBInfo']['default']['dbname'] = 'intranet';
  $PNConfig['DBInfo']['default']['encoded'] = 0;
  $PNConfig['DBInfo']['default']['pconnect'] = 0;
  $PNConfig['DBInfo']['default']['dbtabletype'] = 'innodb';
  $PNConfig['DBInfo']['default']['dbcharset'] = 'utf8'; // changed from 'latin1'!

  $PNConfig['DBInfo']['moodle']['dbtype'] = 'mysqli'; // NO ES UNA ERRATA, ES AIXÍ :)
  $PNConfig['DBInfo']['moodle']['dbhost'] = 'localhost';
  $PNConfig['DBInfo']['moodle']['dbuname'] = 'root';
  $PNConfig['DBInfo']['moodle']['dbpass'] = 'yyyy';
  $PNConfig['DBInfo']['moodle']['dbname'] = 'moodle';
  $PNConfig['DBInfo']['moodle']['encoded'] = 0;
  $PNConfig['DBInfo']['moodle']['pconnect'] = 0;
  $PNConfig['DBInfo']['moodle']['dbtabletype'] = 'innodb';
  $PNConfig['DBInfo']['moodle']['dbcharset'] = 'utf8'; // will be changed to 'utf' after PN 0.8!

  Deixat els canvis i anar a moodle i entrar com a administrador fins a 'Administració del lloc -> Connectors -> Autenticació -> Base de dades externa' i sha configurat amb la de la intranet:

  Base dades: mysql
  nom: intranet
  usuari: root
  pass: xxxx
  taula: z_users
  camp nom usuari: pn_users
  camp contrasenya: pn_pass
  Format contrasenya: Text clar

  S'han desat els canvis i comprovat que funciona bé i sembla que funciona (configuració de la prova amb èxit). Desde la intranet s'ha activat el mòdul 'iw_moodle' i configurat desde 'El meu compte -> Tauler d'Administració -> Continguts -> Moodle' deixant-ho així:

  localització: ../moodle
  prefix taules: mdl_
  compte usuari: guest
  pais: spain
  ciutat: Barcelona
  idioma: 'Tria un idioma' ->>> NO SURTEN EL IDIOMES !!!
  Hora: local del servidor

  las bases de dades están enllaçades, és a dir, desde la intranet reconeix els usuaris de moodle, pot crear usuaris a moodle, gestionar els cursos i tot això. Creo un Bloc de Moodle per a la intranet i per acabar es copia l'arxiu 'index_iw.php' desde

  '/var/www/html/intranet/modules/iw_moodle/' fins a /var/www/html/moodle'.

  El problema està en que l'enllaç 'vers a moodle' NO FUNCIONA i es queda a la intranet sense anar realment al moodle, al navegador queda l'adreça següent:

  http://192.168.0.230/intranet/index.php?module=Moodle&id=0

  i d'aqui no he pogut passar, m'he remirat el fitxer '/var/www/html/moodle/config.php' i toto sembla bé:

  -------------------//
  <?php // Moodle configuration file

  unset($CFG);
  global $CFG;
  $CFG = new stdClass();

  $CFG->dbtype = 'mysqli';
  $CFG->dblibrary = 'native';
  $CFG->dbhost = 'localhost';
  $CFG->dbname = 'moodle';
  $CFG->dbuser = 'root';
  $CFG->dbpass = 'xxxx';
  $CFG->prefix = 'mdl_';
  $CFG->dboptions = array (
  'dbpersist' => 0,
  'dbport' => '',
  'dbsocket' => '',
  );

  $CFG->wwwroot = 'http://192.168.0.230/moodle';
  $CFG->dirroot = '/var/www/html/moodle'; // AIXÒ NO HI ERA està posat manualment
  $CFG->dataroot = '/var/moodledata';
  $CFG->admin = 'admin';

  $CFG->directorypermissions = 00777;

  require_once("$CFG->dirroot/lib/setup.php");
  #require_once(dirname(__FILE__) . '/lib/setup.php');
  // There is no php closing tag in this file,
  // it is intentional because it prevents trailing whitespace problems!
  -------------------//

  Mirant un servidor Linkat 3 amb moodle em vaig a donar del 'dirroot' que no existía, ho he creat, modificat el 'require_once(...etc...)' i res no funciona.

  Estaría molt agraït si em puguèssiu donar un cop de mà, porto tres dies mirant-ho tot i RES del que modifico em funciona i no se que més fer. Salutacions!

  diego


  Diego.
 • Hola Diego,


  Si estàs en un centre públic, gairebé millor fer servir el servei Àgora que ofereix el Departament d'Ensenyament. Aquest servei ofereix un espai Moodle i un portal de centre, anomenat Agora Nodes. Tens més informació a:

  http://agora.xt…moodle/moodle/

  Et comento això perquè mantenir un aplicatiu web, digues-li moodle, joomla, drupal, etc representa que només has de fer la instal·lació sinó el manteniment/actualització d'aquests aplicatius sobretot si es troben exposats a Internet.


  Joan de Gracia
 • Hola Joan, gràcies per la teva resposta, però el tema es que necessito fer-ho 'en local'

  gràcies igual
  diego

  Diego.
 • Hola Diego,


  Et faria res trucar a Serveis Centrals del Departament d'Ensenyament i demanar per mi (Joan de Gracia)?

  Gràcies,


  Joan
 • ok ara ho faig, gràcies

  diego

  Diego.
 • Hola Diego,


  Pots tornar-me a trucar?

  Gràcies,


  Joan
 • Hola Diego,


  Després d'haver parlat per telèfon amb tu, dono per tancat aquest fil dins del fòrum. Estarem en contacte per correu.

  Gràcies,


  Joan de Gracia
 • 0 usuaris

Aquesta llista mostra els usuaris actius durant els darrers 20 minuts.